Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Detaljplan för Söråker 15:1 m.fl. – Förskola i Söråker

  Planområdet ligger nordost om Söråkers skola

  Detaljplanen vann laga kraft 2023-09-23

  Detaljplanen omfattar del av fastigheten Söråker 15:1, samt Söråker 22:3 1 och 1:8 1 och skapar förutsättningar för skolverksamhet inom planområdet, i anslutning till befintlig skola i centrala Söråker. Planförslaget hanteras enligt standardförfarande då den överensstämmer med gällande översiktsplan och inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  För ytterligare information om detaljplanen, kontakta planarkitekt Elisabeth Pettersson, tel 060-16 34 02, e-post elisabeth.pettersson@timra.se

  Kommunstyrelsens beslut om antagande

  KS 2023-08-29 § 202PDF (pdf, 317 kB)

  Antagandehandlingar

  PlankartaPDF (pdf, 816 kB)
  PlanbeskrivningPDF (pdf, 3 MB)
  SamrådsredogörelsePDF (pdf, 370 kB)
  GranskningsutlåtandePDF (pdf, 265 kB)

  Bilagor

  Bilaga 1a. Miljötekniska markundersökningar inför etablering av förskola (rev.)PDF (pdf, 3 MB)
  Bilaga 1b. Miljötekniska markundersökningar inför etablering av förskola – inklusive bilagor (rev.)PDF (pdf, 37 MB)
  Bilaga 1c. Markundersökningar miljö – Statistikberäkningar och riskbedömningPDF (pdf, 820 kB)
  Bilaga 2. PM - Naturmiljöbedömning – Ny förskola på fastigheten Söråker 15:1PDF (pdf, 2 MB)
  Bilaga 3. Rapport – Alternativa placeringar av förskola i SöråkerPDF (pdf, 6 MB)
  Bilaga 4a. Trafikmätning – Bäckgatan 9 Söråker maj 2018PDF (pdf, 318 kB)
  Bilaga 4b. Trafikmätning – ICA Söråker Folketshusvägen nov 2017PDF (pdf, 158 kB)
  Bilaga 5. PM Geoteknik och markmiljö Förskola SöråkerPDF (pdf, 744 kB)
  Bilaga 6a. MUR Förskola SöråkerPDF (pdf, 564 kB)
  Bilaga 6b. MUR Förskola Söråker – LaborationsprotokollPDF (pdf, 754 kB)
  Bilaga 6c. MUR Förskola Söråker – Provtagningsplan MiljöPDF (pdf, 3 MB)
  Bilaga 6d. MUR Förskola Söråker - AnalyssammanställningPDF (pdf, 691 kB)
  Bilaga 6e. MUR Förskola Söråker - AnalysrapportPDF (pdf, 573 kB)erPDF (pdf, 573 kB)
  Bilaga 6f. MUR Förskola Söråker – G-10-1-001 Plan geotekniska undersökningarPDF (pdf, 426 kB)
  Bilaga 6g. MUR Förskola Söråker – G-10-3-001 Sektioner Geotekniska undersökningarPDF (pdf, 114 kB)
  Bilaga 6h. MUR Förskola Söråker - G-10-3-002 Sektioner Geotekniska undersökningarPDF (pdf, 117 kB)
  Bilaga 7. Förskola Söråker – VA-dimensioneringPDF (pdf, 172 kB)
  Bilaga 8. Dagvattenutredning Förskola SöråkerPDF (pdf, 1 MB)

  Övrigt

  Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 334 kB)


  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »