Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Detaljplan för Bergeforsparken

  Planområdet ligger norr om Forsvägen intill Indalsälvens strand

  Från och med 24 april till 21 maj 2023 har planförslaget varit ute på samråd.

  Planområdet ligger 5 km från Timrå centrum och är beläget norr om E4 och angränsar till Indalsälven. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostäder, centrumverksamhet och besöksverksamhet i området. Området är tänkt att vara ett nytt område för flerbostadshus. Planförslaget överensstämmer med den kommunövertäckande översiktsplanen. Området är utpekat som tätortsområde i Timrå kommuns översiktsplan för 2035 där förtätning av bebyggelse eftersträvas. Planförslaget bedöms inte ha betydande miljöpåverkan.

  Detaljplaneförslaget hanteras enligt bestämmelserna för ett standardförfarande.

  Samrådsmöte
  Samrådsmöte i form av Öppet hus har hållits i Bergeforsparken den 3 maj 2023.

  Ytterligare information kan lämnas av planarkitekt Elisabeth Pettersson på tel: 060-16 34 02 eller via e-post: elisabeth.pettersson@timra.se

  Samrådshandlingar

  PlankartaPDF (pdf, 2 MB)
  PlanbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)

  Bilagor

  Bilaga 1a – Markteknisk undersökningsrapport/GeoteknikPDF (pdf, 6 MB)
  Bilaga 1b – Projekterings PM/GeoteknikPDF (pdf, 2 MB)
  Bilaga 1c – Geoteknik – RitningPDF (pdf, 285 kB)
  Bilaga 1d – Geoteknik – RitningPDF (pdf, 234 kB)
  Bilaga 1e – Geoteknik – RitningPDF (pdf, 242 kB)
  Bilaga 2 – DagvattenutredningPDF (pdf, 2 MB)
  Bilaga 3 – TrafikutredningPDF (pdf, 633 kB)
  Bilaga 4a – TrafikbullerberäkningarPDF (pdf, 4 MB)
  Bilaga 4b – TrafikbullerberäkningarPDF (pdf, 11 MB)
  Bilaga 5 – RiskutredningPDF (pdf, 666 kB)
  Bilaga 6 – IllustrationerPDF (pdf, 2 MB)

  Övrigt

  Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 189 kB)

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »