Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Detaljplan för Norrberge 1:74 m.fl.

  Industriområde Sundsvall Timrå Airport

  Planområdet ligger norr om E4:an och Y:et och väster om flygplatsen

  Samråd för detaljplanen har pågått 2023-09-27 till 2023-10-25

  Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för industriändamål, verksamheter och kontorsändamål. Planen skapar förutsättningar för större arbetsplatser på en strategisk lokalisering mitt i regionen. Det direkta läget i anslutning till flygplats och väg E4 skapar unika möjligheter för nya verksamheter.

  Detaljplanen hanteras med ett standardförfarande I gällande Översiktsplan för Timrå ingår området som ett område för näringslivsutveckling (Unä2). Planförslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen.

  Ytterligare information kan lämnas av stadsarkitekt Douglas Helsing på tel: 060-16 33 72 eller via e-post: douglas.helsing@timra.se

  Samrådshandlingar

  PlankartaPDF (pdf, 630 kB)
  Planbeskrivning med sändlistaPDF (pdf, 2 MB)

  Bilagor

  Naturvärdesinventering, SWECO 2021-09-20PDF (pdf, 2 MB)
  Miljöteknisk markundersökning, WSP 2022-10-28PDF (pdf, 38 MB)
  PM Geoteknik, WSP 2023-03-31PDF (pdf, 2 MB)
  Markteknisk undersökningsrapport (MUR), WSP 2022-12-16PDF (pdf, 4 MB)
  Ritningar tillhörande MUR:

  Riskutredning, WSP 2023-02-10PDF (pdf, 856 kB)
  PM Artskydd, SWECO 2023-02-20PDF (pdf, 661 kB)
  Dagvattenutredning, WSP 2023-03-27PDF (pdf, 4 MB)
  PM Naturmiljö, SWECO 2023-05-12PDF (pdf, 655 kB)
  Illustrationsbilaga, Tyréns 2023-05-23PDF (pdf, 1 MB)
  Trafikutredning, Tyréns 2023-06-01PDF (pdf, 1 MB)

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »