Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Ändring av detaljplan för förändring av vägnätet i Bergeforsens centrum

  Planområdet ligger i Bergeforsens centrum mellan Blomkålsgatan och Lundevägen

  Samråd för ändring av detaljplan har pågått mellan 2023-12-14 och 2023-01-21

  Planförslaget är en detaljplaneändring av D149 – Detaljplan för förändring av vägnätet i Bergeforsens centrum, Bergeforsen 1:147 m.fl. och omfattar ett område i centrala Bergeforsen. Planändringen skapar förutsättningar för vidare utveckling av Bergeforsens centrum. De föreslagna ändringarna gäller bl.a. prickmark/mark som inte får bebyggas, höjdbestämmelser och bestämmelser för utnyttjandegrad och placering av byggnader. Markanvändningen föreslås i stort förbli densamma som i gällande detaljplan.

  Planförslaget hanteras enligt standardförfarande och överensstämmer med gällande översiktsplan. Plan bedömas inte medföra betydande miljöpåverkan.

  Den som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagande av detaljplanen.

  För ytterligare information om detaljplanen, kontakta planarkitekt Elisabeth Pettersson tel 060-16 34 02, e-post elisabeth.pettersson@timra.se.

  Samrådshandlingar

  PlankartaPDF (pdf, 1 MB)
  PlanbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)

  Övrigt

  Gällande plan (D149) som ändrasPDF (pdf, 3 MB)


  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »