Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Detaljplan för vård och bostäder i Sörberge, del av Böle 1:150 m.fl.

  Planområdet ligger intill Bölevägen mittemot bostadsområdet Radhusgatan

  Samråd för rubricerad detaljplan kommer att pågå under perioden 2024-06-17 - 2024-07-07.

  Detaljplanen omfattar del av ett skogsområde som angränsar till Bölevägen och villaområdet vid Cirkelvägen i Böle och som till största del är beläget inom fastighet Böle 1:150. Detaljplaneförslaget syftar till att skapa möjligheter för byggande av bostäder och vårdbyggnader inom planområdet, t.ex. äldreomsorgscenter, villor eller plusboende.

  En smal remsa av bostadsfastigheterna närmast skogsområdet är utpekade som allmän plats i nuvarande detaljplan. Markanvändningen föreslås där bli bostadsmark som övrig mark inom de berörda fastigheterna.

  Detaljplanen hanteras med standardförfarande. I gällande översiktsplan för Timrå är området utpekat som utvecklingsområde för bostäder. Planförslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen. I gällande detaljplan är marken reglerad som park och väg.

  Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och hanteras därför med standardförfarande. Planförslaget bedöms gå i linje med översiktsplanens syften.

  Detaljplanehandlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Kommunens hemsida
  • Kommunhuset i Timrå, Köpmangatan 14, öppettider mellan 08:00 till 16:30.

  Välkommen att tycka till om detaljplaneförslaget under samrådstiden senast 7 juli 2024.

  Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas till:

  Ytterligare information kan lämnas av:
  Planarkitekt Elisabeth Pettersson, e-post: elisabeth.pettersson@timra.se
  Planarkitekt Matilda Kroik, tel: 060-16 33 24

  Samrådshandlingar

  PlankartaPDF (pdf, 1022 kB)
  PlanbeskrivningPDF (pdf, 3 MB)

  Bilagor

  PM GeoteknikPDF (pdf, 1 MB)
  Översiktlig markundersökningPDF (pdf, 928 kB)
  Rapport DagvattenutredningPDF (pdf, 1 MB)
  Rapport TrafikanalysPDF (pdf, 1 MB)
  TrafikbullerutredningPDF (pdf, 2 MB)
  SolstudiePDF (pdf, 3 MB)

  Övrigt

  Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 227 kB)

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »