Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Samhällsplanering

  Samhällsplanering handlar om att planera samhället och dess utveckling. Var vi ska bygga nya bostäder, vägar och industri. Vilka områden vi ska skydda och hur vi kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.

  Grafisk bild som visar processen för samhällsplanering.

  Översiktsplan

  Alla kommuner ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan. Planen ska behandla enskilda och allmänna intressen, mark- och vattenanvändning och byggande i hela kommunen. Den kan vara ett redskap för det lokala utvecklingsarbetet. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Den har endast en vägledande funktion för efterföljande beslut.

  Läs mer om översiktsplanering (boverket.se) »länk till annan webbplats

  Fördjupad översiktsplan

  När vi gör en mer detaljerad strategisk plan för ett avgränsat område kallas det fördjupad översiktsplan. Det kan handla om en plan för ett mindre område på landet eller en del av staden.

  Läs mer om fördjupning av översiktsplan (boverket.se) »länk till annan webbplats

  Planprogram

  Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen (PBL). Planprogram är inte en juridisk bindande handling och används som beslutsunderlag för detaljplaner där olika förutsättningar i tidigt skede belyses. Ett planprogram kan inte överklagas.

  Läs mer om planprogram (boverket.se) »länk till annan webbplats

  Detaljplan

  Kommunen beslutar när och var en detaljplan ska uppföras. Den reglerar på en mer detaljerad nivå markanvändningen och bebyggelsen. Den omfattar bara en begränsad del av kommunen. Planen är kommunens instrument för att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken. Detaljplanen är juridiskt bindande för kommunen och enskilda.

  Läs mer om detaljplanering (boverket.se) »länk till annan webbplats

  Bygglov

  Ett bygglov är ett tillstånd du ansöker om när du ska bygga nytt, bygga om, bygga ut eller förändra en byggnad. Bygglov regleras i plan- och bygglagen och enligt den ska varje kommun ha en byggnadsnämnd som jobbar med frågor kring just bygglov. Det är dit du skickar din ansökan, som sedan förhoppningsvis godkänns av bygglovshandläggaren.

  Läs mer om bygglov »

  ""
  Solhöjdens detaljplan.
  ""
  ""

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »