Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Ändring av detaljplan för centrum och bostäder i område vid tidigare Vivsta skola

  Planområdet ligger kring Vivsta skola invid Södra Köpmangatan och Vivstavägen

  Från och med 26 april 2024 till 20 maj 2024 kommer ett samråd av rubricerat detaljplaneförslag att pågå

  Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa bättre förutsättningar för bostadsetableringar i området. Detta genom att ändra från 8000 m2 bruttoarea till byggnadsarean får vara högst 40 procent. Det har även ändrats byggnadshöjd 80 meter över nollplanet och bytts ut till 40 meter samt 10 meter nockhöjd. Rutan närmast Köpmangatan är 10 meter nockhöjd för att fortsatt ha insyn till den vackra byggnaden som står där idag. En del av GATA har även bytts ut till hela områdets markanvändning, bostäder och centrum. Detaljplanens ändringar går i linje med Timrå kommuns översiktsplan där området är utpekat som bostadsutvecklingsområde.

  Detaljplaneförslaget hanteras enligt bestämmelserna för ett standardförfarande.

  Under samrådsperioden kommer detaljplaneförslaget vara tillgängligt på:
  • Kommunens hemsida
  • Tillväxt Timrå, Terminalvägen 10, öppettider mellan 08:00 till 16:30.

  Välkommen att tycka till om detaljplaneförslaget under samrådstiden senast den 20 maj 2024.

  Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas till:
  • Timrå kommun, Tillväxt Timrå, 861 82 Timrå
  • Via e-post: timra.kommun@timra.se

  Ytterligare information kan lämnas av planarkitekt Matilda Kroik på tel: 060-16 33 24 eller via e-post: matilda.kroik@timra.se

  Samrådshandlingar

  PlankartaPDF (pdf, 1 MB)
  PlanbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)

  Bilagor

  BullerutredningPDF (pdf, 8 MB)

  Övrigt

  Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 239 kB)

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »