Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Detaljplan för Torsboda 4:29 m.fl.
  Torsboda Nord Industriområde

  Planområdet ligger i Torsboda norr om E4 och öster om vägen till Hässjö

  Samråd för detaljplan för Torsboda 4:29 m.fl med tillhörande MKB sker under perioden 2023-05-11 till 2023-06-02.

  Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa förutsättningar för ett nytt större industriområde i Torsboda, beläget ca 2,5 km väster om Söråkers centrum. Planområdet ligger strategiskt nära E4, flygplats, järnväg och hamn. Planområdet utgör del av ett mycket stort industriområde för energiintensiv industri.

  Detaljplanen hanteras med ett utökat förfarande då detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan samt har ett stort allmänt intresse. I gällande Översiktsplan för Timrå är stor del av området utpekat som område för näringslivsutveckling. Övriga delar ingår inom område för verksamheter samt en mycket liten andel som skogsbruk. Planförslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen.

  Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas i:
  Söråkers Folkets Hus, 23 maj mellan kl 18:00- 20:00.

  Detaljplanehandlingarna finns tillgängliga på följande platser:
  • Kommunens hemsida
  • Kommunhuset i Timrå, Köpmangatan 14. Öppettider vardagar kl. 08:00 – 16:30.

  Välkommen att tycka till om detaljplaneförslaget under samrådstiden senast den 2 juni 2023.

  Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas till:
  Timrå kommun, Tillväxt Timrå, 861 82 Timrå
  Via e-post: timra.kommun@timra.se

  Ytterligare information kan lämnas av stadsarkitekt Olof Lindstrand på tel: 060-16 33 72 eller via e-post: olof.lindstrand@timra.se

  Samrådshandlingar

  PlankartaPDF (pdf, 1 MB)
  Planbeskrivning och sändlistaPDF (pdf, 2 MB)

  Bilagor

  Bullerutredning, SWECO, 2023-02-10PDF (pdf, 645 kB)
  Dagvattenutredning, SWECO, 2023-02-08PDF (pdf, 2 MB)
  Markteknisk undersökningsrapport, WSP, 2022-12-16PDF (pdf, 2 MB)
  PM Geoteknik, WSP, 2022-12-16PDF (pdf, 6 MB)
  PM Radon och sulfidförandeberg, WSP, 2023-05-04PDF (pdf, 1 MB)
  - Bilaga 1. LabbprotokollPDF (pdf, 334 kB)
  - Bilaga 2. FältbilderPDF (pdf, 6 MB)
  - Bilaga 3. RadonmätningsprotokollExcel (excel, 139 kB)
  Översiktlig markmiljöundersökning, WSP, 2022-12-20PDF (pdf, 5 MB)
  PM Hydrogeologi, WSP, 2023-02-01PDF (pdf, 5 MB)
  Naturvärdesinventering, SWECO, 2023-04-12PDF (pdf, 2 MB)
  - Bilaga 1. eDNA-analysPDF (pdf, 145 kB)
  Arkeologisk utredning, SWECO, 2023-02-16PDF (pdf, 7 MB)
  Detaljerad riskbedömning, WSP, 2023-01-12PDF (pdf, 2 MB)
  Flygsäkerhetsbevisning, Pontarius AB, 2023-03-08PDF (pdf, 2 MB)
  Illustrationsbilaga, Tyrens, 2023-05-10PDF (pdf, 2 MB)

  Övrigt

  Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 210 kB)
  KS 2023-02-07 §33 Beslut om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 82 kB)

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »