Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Bostadsområde i Solhöjden; detaljplan för Böle 1:150 m.fl.

  Planområdet är beläget mellan Fagervik och Böle.

  Detaljplanen vann laga kraft 2023-07-10.

  Detaljplanen omfattar ett område som kallas för Solhöjden och som är beläget mellan Fagervik och Böle. Området är tänkt att vara ett nytt större område för framförallt villor, radhus och parhus. Men även ytor för flerbostadshus finns med i planförslaget.

  Detaljplanen hanteras med ett utökat förfarande då detaljplanen har ett stort allmänt intresse. I gällande översiktsplan för Timrå är området utpekat som område för utvecklingsområde för bostäder och planförslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen.

  Kommunfullmäktiges beslut om antagande

  KF 2023-06-12 § 119PDF (pdf, 320 kB)

  Antagandehandlingar

  PlankartaPDF (pdf, 1 MB)
  PlanbeskrivningPDF (pdf, 4 MB)
  GranskningsutlåtandePDF (pdf, 355 kB)
  SamrådsredogörelsePDF (pdf, 348 kB)

  Utredningar

  1. Undersökning om betydande miljöpåverkan, Timrå kommun, 2022PDF (pdf, 193 kB)
  2a. Geoteknik, Afry, 2021, rev. 2023-04-28PDF (pdf, 4 MB)
  2b. Bilaga 1 - områdesindelning geoteknikPDF (pdf, 528 kB)
  3a. Markteknisk undersökningsrapport, Afry, 2021, rev. 2022-11-29PDF (pdf, 14 MB)
  3b. PM platsspecifika värden, Afry, 2023, rev 2023-05-09PDF (pdf, 2 MB)
  4. MUR_Afry_2021, rev. 2022-11-25PDF (pdf, 14 MB)
  - Bilaga - RitningarPDF (pdf, 2 MB)
  5a. Natuvärdesinventering_Calluna_2022, rev. 2022-12-08PDF (pdf, 4 MB)
  5b. Svampinventering, Calluna, 2022PDF (pdf, 516 kB)
  6a. Arkeologisk utredning steg 1_Sweco_2022PDF (pdf, 2 MB)
  6b. Arkeologisk utredning steg 2_Sweco_2022PDF (pdf, 2 MB)
  7. Trafikanalys_Sweco_2022PDF (pdf, 1 MB)
  8. Dagvatten och skyfall_Sweco_2023PDF (pdf, 20 MB)
  9. PM VA - förprojektering_Arctan_2022PDF (pdf, 1 MB)
  10. Bullerutredning_Nitro consult_2022, rev. 2023-02-16PDF (pdf, 5 MB)
  11. Situationsplan, 2023PDF (pdf, 11 MB)
  12. Sol- och skuggstudie, 2023PDF (pdf, 4 MB)
  13. IllustrationsbilagaPDF (pdf, 1 MB)

  På projektsidan solhojden.selänk till annan webbplats hittar du ytterligare illustrationsmaterial där du kan betrakta området uppifrån från olika håll. Där finns också information om de olika delområdena på Solhöjden.

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »