Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Detaljplan för Vivstavarv 1:92 och 1:103

  Planområdet ligger väster om Vivstavarvs herrgård

  Detaljplanen vann laga kraft 2023-12-01

  Syftet med planändringen är att möjliggöra byggande av bostäder på två bostadsfastigheter, Vivstavarv 1:103 och Vivstavarv 1:92, då gällande detaljplan kraftigt begränsar bebyggelse. Planförslaget har stöd av den kommunala översiktsplanen och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Detaljplaneförslaget hanteras enligt bestämmelserna för ett standardförfarande.

  För ytterligare information om detaljplanen, kontakta planarkitekt Elisabeth Pettersson, tel 060-16 34 02, e-post elisabeth.pettersson@timra.se

  Kommunstyrelsens beslut om antagande

  KS 2023-11-07 § 267PDF (pdf, 263 kB)

  Antagandehandlingar

  PlankartaPDF (pdf, 423 kB)
  PlanbeskrivningPDF (pdf, 835 kB)
  SamrådsredogörelsePDF (pdf, 276 kB)
  GranskningsutlåtandePDF (pdf, 216 kB)

  Bilagor

  Antikvarisk rådgivningPDF (pdf, 605 kB)
  Antikvarisk rådgivning med tilläggPDF (pdf, 373 kB)
  Bilaga 1 - Markteknisk undersökningsrapport, geoteknikPDF (pdf, 2 MB)
  Bilaga 2 - PM geoteknikPDF (pdf, 1 MB)
  Bilaga 3 - Rapport miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 558 kB)
  Bilaga 4 - DagvattenutredningPDF (pdf, 1 MB)
  Bilaga 5 - BullerutredningPDF (pdf, 364 kB)
  PM Sammanfattade slutsatserPDF (pdf, 463 kB)

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »