Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Detaljplan för Torsboda 1:2 m.fl.
  Industriområde för energiintensiv verksamhet

  Planområdet öster om Torsboda på den södra sidan av E4

  Detaljplanen vann laga kraft 2023-05-05

  Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa förutsättningar för ett nytt större industriområde i Torsboda, beläget ca 2,5 km väster om Söråkers centrum. Planområdet ligger strategiskt nära E4, flygplats, järnväg och hamn. Möjligheten till att försörja en industrietablering med stora mängder el är särskilt goda inom detta planområde.

  Detaljplanen hanteras med ett utökat förfarande då detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan samt har ett stort allmänt intresse. I gällande Översiktsplan för Timrå är stor del av området utpekat som område för näringslivsutveckling. Övriga delar ingår inom område för skogsbruk. Baserat på intentionerna i översiktsplanen bedöms planförslaget vara i enlighet med översiktsplanen.

  Kommunfullmäktiges beslut om antagande

  KF 2022-04-25 §62PDF (pdf, 732 kB)

  Antagandehandlingar

  PlankartaPDF (pdf, 2 MB)
  PlanbeskrivningPDF (pdf, 3 MB)
  GranskningsutlåtandePDF (pdf, 900 kB)
  SamrådsredogörelsePDF (pdf, 2 MB)

  Bilagor

  Illustrationsbilaga, SWECO 2022-02-01PDF (pdf, 25 MB)
  PM Geoteknik, AFRY 2022-04-07PDF (pdf, 20 MB)
  Markteknisk undersökningsrapport, AFRY 2021-11-25PDF (pdf, 8 MB)
  PM Föroreningssituation, AFRY, 2021-11-26PDF (pdf, 668 kB)
  Dagvattenutredning, Sigma Civil 2022-01-21PDF (pdf, 16 MB)
  Bilaga till Dagvattenutredning - Förslag dagvattenhantering, Sigma Civil 2021-11-25PDF (pdf, 4 MB)
  Hydrogeologiskt PM, Sigma Civil 2022-01-21PDF (pdf, 6 MB)
  Trafikutredning, WSP 2021-11-25PDF (pdf, 6 MB)
  Riskutredning, WSP 2022-02-02 PDF (pdf, 2 MB)
  Bullerutredning, SWECO 2021-11-29PDF (pdf, 610 kB)
  Naturvärdesinventering, Skogsstyrelsen, 2021-11-19PDF (pdf, 10 MB)

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »