Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

  En liten pojke sitter med ryggen emot och håller i en brun nallebjörn. Pojken har en vit långärmad tröja och tittar ut genom ett fönster.

  Det finns olika sätt att ge stöd och vi behöver alltid kontaktpersoner, kontaktfamiljer eller familjehem. Genom att ta sig an ett sådant uppdrag kan du hjälpa ett barn, en tonåring eller en vuxen som behöver extra stöd och omsorg.

  Familjehem

  Det finns barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma.
  Anledningar till det kan vara föräldrars missbruk, sjukdom eller andra personliga problem. Då kan det bli nödvändigt för dem att flytta till ett familjehem så de får den kärlek och omsorg de behöver.

  Ett familjehem är en helt vanlig familj som låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med dem.

  Testa dig själv, skulle du passa som familjehem? (familjehemsverige.se) »länk till annan webbplats

  Frågor och svar om hur det är att vara familjehem (familjehemgfo.se) »länk till annan webbplats

  Digital informationsträff - Så funkar det att vara familjehem (familjehemgfo.se) »länk till annan webbplats

  Vem kan bli familjehem?

  Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det viktiga är att familjehemmet erbjuder en kärleksfull, trygg och stabil tillvaro för barn att växa och utvecklas i.

  Du ska ha ork, tid och intresse för barn. Några formella krav på yrke och utbildning finns inte. Du kan vara i åldern från 25 till 60 år. Eftersom de flesta barnen och ungdomarna kommer från Timrå vill vi att du inte bor alltför långt bort.

  Ditt hem måste vara tryggt och det är viktigt att ni har stabila relationer i din familj oavsett hur den ser ut. Hela familjen måste vara överens och vilja ta emot ett eller flera extra barn. Det är viktigt med känslomässig närhet och värme.

  Vad förväntas av ett familjehem?

  Som familjehem är du en del i det tredelade föräldraskapet där de biologiska föräldrarna och socialtjänsten utgör de två andra delarna. När det gäller ensamkommande barn finns det en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare som har ansvaret i föräldrarnas frånvaro.

  Som familjehem har du tät kontakt med din familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare. Familjehemmet medverkar till att barnet har kontakt med sina biologiska föräldrar och andra viktiga personer i barnets nätverk. Om barnet har behov av speciellt stöd i till exempel skolan, utredning/behandling inom barnpsykiatrin eller andra insatser måste du vara beredd på att delta i dessa kontakter.

  Uppdragen varierar från något år upp till hela barnets uppväxttid. Det händer också att vi brådskande behöver familjehem för kortare perioder.

  Kontaktfamilj

  En kontaktfamilj får en viktig roll om ett barn har bristande kontakt med en förälder. Barn som erbjuds kontaktfamilj lever i familjer där föräldrar inte har möjlighet att ge sina barn den uppmärksamhet de behöver.

  Vem kan bli kontaktfamilj?

  Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det viktiga är att hemmet erbjuder en kärleksfull, trygg och stabil tillvaro för barn att växa och utvecklas i. Du behöver inte ha någon speciell utbildning eller bakgrund utan vi bedömer din generella lämplighet.

  Vad förväntas av en kontaktfamilj?

  En kontaktfamilj tar emot ett eller flera barn i sitt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Barnet tar del av kontaktfamiljens vardag och intressen. Kontaktfamiljen kan få stöd av socialsekreteraren om det behövs för att klara uppdraget.

  Kontaktperson

  En kontaktperson fungerar som medmänniska och ett stöd i vardagen till ungdomar och vuxna. En kontaktperson är en person som gör roliga saker tillsammans med ungdomen/den vuxna för att bryta isolering och bli mer aktiv. Det kan också vara någon att prata med eller någon som ger stöd för att organisera vardagen.

  Vem kan bli kontaktperson?

  Alla människor är unika, med olika behov och intressen. Därför behövs olika typer av kontaktpersoner. Du behöver inte ha någon speciell utbildning eller erfarenhet utan vi bedömer din generella lämplighet. Det viktigaste är att du är en stabil vuxen med tid och engagemang för andra.

  Vad förväntas av en kontaktperson?

  Du träffar oftast ungdomen/den vuxne utanför hemmet och ni gör olika aktiviteter tillsammans. Det kan handla om att träffas en till två gånger i veckan och gå på promenad, fika, samtala eller göra något annat som ni kommit överens om. Som kontaktperson kan du få stöd av en socialsekreterare om det behövs för att klara uppdraget.

  Hur gör jag om jag och min familj är intresserade?

  Hör av dig till oss direkt eller skicka in en intresseanmälan, se Kontakt och Länkar.

  Om du är intresserad av att bli familjehem kan du göra en intresseanmälan direkt via webben, se länken till e-tjänsten nedan. Efter att ni skickat in er intresseanmälan kommer en kartläggning att göras av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Kartläggningen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens bedömningsmetod "BRA-fam".

  I kartläggningen ingår ett initialt samtal, hembesök bokas in, referenstagning görs och ni begär ut registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Transportstyrelsen. Processen fortsätter med intervjuer av de vuxna gemensamt, enskilt och med biologiska barn.
  Alla familjehem genomgår Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” i samband med kartläggningen.

  Ersättning

  Du får en omkostnadsdel (ersätter kostnader för mat, bostad, kläder, resor, fickpengar med mera), och en arvodesdel (utgör lön för uppdraget och är beskattningsbar). I Timrå följer vi Svenska Kommunförbundets rekommendationer vad gäller ersättningar till uppdragstagare.

  Som familjehem har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och regioners rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande.

  Mer information om ersättning hittar du här (skr.se) »länk till annan webbplats

  Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension, semesterlön-/ersättning eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

  Gemensam familjehemsorganisation

  Gemensam familjehemsorganisation (GFO) är Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik kommuns gemensamma satsning som syftar till att höja kvaliteten inom familjehemsvården.

  GFO ansvarar för rekrytering och kartläggning av nya familjehem, samt erbjuder utbildningar/fortbildningar, kompetensutvecklande nätverk och mentorsprogram. På uppdrag av placerande kommun kan GFO ge individuellt stöd.

  Till GFO vänder du dig om du har frågor om uppdraget som familjehem.

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »