Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Boenden

  Bilden visar ett vardagsrum i ett vård- och omsorgsboende

  Inom socialtjänsten i Timrå finns olika former av särskilt boende för äldre samt barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning. Du som behöver särskilt boende av någon form lämnar in en ansökan. Våra biståndshandläggare bedömer ditt behov och återkommer med ett beslut.

  Vård- och omsorgsboenden (äldreboende)

  Kommunens vård- och omsorgsboenden med inriktning mot äldre och/eller dementa personer finns när du behöver omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet som inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet.

  På varje boende finns en enhetschef med ledningsansvar under dagtid och en eller flera omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, tillgång till undersköterskor finns dygnet runt. Nattetid arbetar två sjuksköterskor med ett övergripande ansvar för alla vård- och omsorgsboenden i kommunen. Kommunens rehabteam med arbetsterapeut och fysioterapeut konsulteras vid behov. Läkare från primärvården besöker alla boenden regelbundet.

  Varje inneboende har en kontaktperson på sitt boende och en genomförandeplan, som beskriver vilken hjälp och stöd du behöver utifrån dina vanor, intressen och förmågor.

  Korttidsvård

  Till korttidsvården kan personer få komma efter sjukhusvistelse, för vård i livets slutskede eller som avlastning för anhörig som vårdar närstående i hemmet.

  Boende för stöd och omsorg (LSS)

  Kommunen har två olika boendeformer med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för vuxna. Det finns möjlighet att bo i servicebostad eller i gruppbostad.

  Korttidsvistelse, korttidstillsyn (LSS)

  Korttidsvistelse och korttidstillsyn vänder sig till barn/ungdomar som har rätt till hjälp (insatser) enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS ).

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies