Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Avgifter för bistånd och stöd

  En medarbetare inom vård och omsorg håller handen på en äldre person i rullstol.

  Det är socialtjänstlagen som styr rätten att ta ut avgifter. Timrå kommun tar ut en avgift för praktisk hjälp, personlig omvårdnad och service. Det gäller både dig som har eget boende (t ex hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, korttidsvistelse, anhörigstöd samt ledsagning) och dig som får omvårdnad och service på något av våra vård- och omsorgsboenden.

  Den lagreglerade maxtaxan anger vad omsorgsavgiften högst kan bli. För år 2024 är maxtaxan 2 575 kronor per månad. Maxtaxan är lika över hela landet. För makar, som båda är beviljad avgiftsbelagda insatser, gäller maxtaxan var och en för sig.

  Din avgift grundas på

  • Dina inkomster
  • Din bostadskostnad
  • Den planerade tiden för de insatser du har

  Det finns fasta avgifter (som kostnad för mat, dagvård och hyra) och det finns avgifter som är inkomstbaserade (som omsorgsavgift och kostnad för trygghetslarm och hemsjukvård). Du betalar för de insatser du är beviljad. De fasta avgifterna betalar du alltid. De inkomstbaserade avgifterna kan variera och överstiger aldrig maxtaxan.

  Timrå kommun efterfrågar samtycke till att ta del av dina inkomstuppgifter och bostadskostnad för att kunna göra en inkomstbaserad avgiftsberäkning. Det som räknas fram är ett avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet styr hur mycket du som mest kan betala för omsorgsavgift, trygghetslarm och hemsjukvård.

  Avgifter och belopp

  Du kan se vilka avgifter och belopp som gäller för detta år på en egen sida.

  Mer information: Avgifter och belopp

  Bostadstillägg

  Du kan ansöka om bostadstillägg via Försäkringskassan, om du är under 65 år, och via Pensionsmyndigheten om du är över 65 år. Pensionsmyndigheten kan också bevilja ett äldreförsörjningsstöd för dig som har låg eller ingen pension.

  Mer information: Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

  Faktura och betalning

  Det går bra att betala dina avgifter med autogiro, e-faktura, digital eller vanlig faktura.

  Mer information: Faktura och betalning

  Taxan gäller även för LSS

  Kommunens taxa gäller även beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan vara egenavgifter i grupp- eller serviceboende, måltider vid korttidsvistelse eller daglig verksamhet och omvårdnad av olika slag.

  Överklaga din avgift

  Om du tycker att kommunen fattat ett felaktigt beslut så kan du överklaga beslutet. Information om överklagan följer med beslutet. Handläggaren kan hjälpa dig med överklagan. Överklagan ska skickas inom tre veckor från beslutsdatum.

  Mer information: Överklaga beslut

  Frågor?

  Kommunens avgiftshandläggare kan berätta mer och svara på dina frågor. Se kontaktinformation, eller be kommunens växel, 060-16 31 00, koppla dig.

  För frågor om nya hjälpmedelsavgifter, ring 076-584 3362, eller skicka in via e-tjänst Frågor om hjälpmedelsavgifterlänk till annan webbplats, så hjälper vi dig.

  Hur görs avgiftsberäkningen?

  En inkomstförfrågan skickas till dig för att ge dig möjlighet att påverka din avgift. På blanketten för inkomstförfrågan ska du uppge eventuella privata pensionssparanden och ange din bostadskostnad samt godkänna att kommunen automatiskt får inhämta dina inkomstuppgifter via Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Du kan också välja att avstå från att kommunen får ta del av dina inkomstuppgifter och accepterar därmed högsta kostnaden enligt maxtaxan, utifrån de insatser du är beviljad.

  En avgiftsberäkning utförs utifrån aktuella uppgifter. Inkomsten minus boendekostnad och ett så kallat minimibelopp visar vilket avgiftsutrymme du har, det vill säga hur stor avgift du kan betala som mest. Om ditt avgiftsutrymme är högre än maxtaxan så betalar du maxtaxa. Om ditt avgiftsutrymme är lägre än maxtaxan betalar du så mycket som ditt avgiftsutrymme medger.

  I samband med att det är dags att betala den första fakturan skickas ett avgiftsbeslut hem till dig för att ge dig möjlighet att kontrollera att uppgifterna i beslutet, som beräkningen grundar sig på, är korrekta.

  Vilka avgifter kan finnas på fakturan?

  Om du bor hemma kan följande benämningar finnas på din faktura:

  • Omsorgsavgift: här ingår all hjälp som utförs av personal, i hemmet eller på korttids. Exempelvis insatser av servicekaraktär som; städ, tvätt, bäddning, inköp och ärenden och personnära insatser som hjälp med förflyttning, hygien, klädsel, toalettbesök, dusch, ledsagning och mathållning (även disk och sophantering) samt delegerade insatser från hemsjukvården.
  • Trygghetslarm: hyra för larmapparatur
  • Hemsjukvård: här ingår hjälp som utförs av distriktsjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast (legitimerad personal) samt rehab-personal.
  • Förskrivning av tekniska hjälpmedel: förskrivs av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller distriktssjuksköterska.
  • Förskrivning av förbrukningshjälpmedel: förskrivs av distriktsjuksköterska.
  • Förskrivning av intyg: förskrivs av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller distriktssjuksköterska.
  • Matportioner: antal matportioner.
  • Korttidsvistelse, kost: alla måltider i samband med korttidsvistelse.
  • Dagvård: här ingår resa, mat samt vistelse på Dagvården.

  Om du bor på vård- och omsorgsboende kan följande benämningar finnas på din faktura:

  • Omsorgsavgift: här ingår all hjälp som utförs av personal, till exempel insatser av servicekaraktär som; städ, tvätt, bäddning, inköp och ärenden och personnära insatser som hjälp med förflyttning, hygien, klädsel, toalettbesök, dusch, ledsagning och mathållning (även disk och sophantering) samt delegerade insatser från hemsjukvården.
  • Matabonnemang: mat inom Vård- och omsorgsboende.
  • Hyra: hyreskostnad inom Vård- och omsorgsboende.
  • Förbrukningsartiklar: Tvättmedel, rengöringsmedel, soppåsar, toalettpapper, sängskydd med mera inom Vård- och omsorgsboende.

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »