Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Faktura och betalning

  Det går bra att betala dina avgifter med autogiro, e-faktura, digital eller vanlig pappersfaktura.

  Avgift för hemtjänst (omsorgsavgift), trygghetslarm, hemsjukvård och matkostnad betalas en månad i efterskott. Är du sambo, gift eller i registrerat partnerskap och ni har gemensamma hemtjänstinsatser, faktureras ni genom varsin faktura.

  Uppgifter om den hjälp du betalar för, som finns angiven på fakturan, lämnas in från respektive utförare av vård och service. Det kan vara uppgifter från hemtjänsten, vård-och omsorgsboende, korttidsboende, centralköket med flera.

  Fakturan kommer runt den 20:e varje månad.

  Om du inte kan betala din faktura

  Om du på grund av särskilda omständigheter inte har möjlighet att betala din faktura i tid, kan du begära anstånd. Det innebär att du önskar att få betala fakturan senare. Anstånd kan exempelvis medges i väntan på bouppteckning eller i väntan på klargörande när en faktura bestrids. Kontakta avgiftshandläggare för att begära anstånd.

  Om du beviljas anstånd är det viktigt att du betalar fakturan innan anståndstidens slut. Om du behöver förlängd anståndstid, måste du kontakta kommunen i god tid. Annars går det obetalda fakturaärendet över till inkasso, dagen efter anståndstidens slut. Dröjsmålsränta debiteras för anståndstiden enligt räntelagen.

  Om du har betalat fel avgift

  Om du betalat för hög avgift på grund av felaktig handläggning av kommunen, återbetalas mellanskillnaden mellan den för höga avgiften och den korrekta avgiften så långt tillbaka i tiden som beslutet gäller.

  Om du lämnat felaktiga inkomstuppgifter som lett till att för låg avgift betalats, har kommunen rätt att kräva in mellanskillnaden för upp till tre år tillbaka i tiden. Skickar du inte in begärt underlag, kan du komma att få betala den högsta avgiften.

  Frågor?

  För mer information kring avgifter och debitering kan du kontakta socialtjänstens avgiftshandläggare och enhetschefer genom kommunens växel 060-16 31 00. Växeln kopplar dig till rätt person.

  Betalningssätt

  Annan postmottagare

  Om någon anhörig/närstående hjälper dig att betala fakturor kan du uppge dennes kontaktuppgifter och adress så skickas fakturan direkt dit.

  Autogiro

  Du kan välja att betala via autogiro. Då dras rätt belopp automatiskt från ditt konto och du får en specifikation på vad, när och vilket belopp du har fakturerats. Du slipper hålla reda på fakturor och förfallodagar och OCR-nummer. Du kan ansöka om autogiro direkt via bankens hemsida/app, via kommunens e-tjänst eller be att få en blankett hemskickad.

  Länk till kommunens e-tjänst: Autogiroanmälan -medgivande till autogirolänk till annan webbplats

  E-faktura

  Om du vill betala din faktura via e-faktura gör du en e-fakturaanmälan via din internetbank. Banken skickar då vidare uppgifter till kommunen och du registreras som e-fakturamottagare.

  Digital brevlåda - Kivra

  Om du har Kivra som digital brevlåda så kommer dina fakturor automatiskt dit. Besök Kivras webbsida om du vill registrera dig.

  Mer information: Kivralänk till annan webbplats

  Vanlig faktura

  Om du inte gör något annat val så skickas en faktura med vanlig post till din folkbokföringsadress.

  Felaktig faktura

  Har du fått en faktura som du tycker är felaktig? Då behöver du kontakta den som är ansvarig för det som har blivit fel. Här ser du vem du kan behöva prata med:

  Avgiftshandläggare (se Kontakt)

  • Om datum för matportioner, hemsjukvård eller omsorgsavgift är felaktiga

  Enhetschef

  Se vilken chef på sida om:

  Hemtjänst

  • Om antal matportioner är felaktigt
  • Om omsorgsavgiften inte motsvarar de timmar du fått hjälp
  • Om datum för trygghetslarm är felaktigt

  Hemsjukvård

  • Om du vill veta vilken/vilka insatser du debiterats för

  Rehabilitering

  • Om du vill veta vilken/vilka insatser du debiterats för

  Fullmakt -om någon ska företräda dig

  En fullmakt är en giltig handling där du ger någon annan rätten att företräda dig. En fullmakt behövs i situationer där någon ska företräda dig i dina ekonomiska angelägenheter gentemot myndighet.

  Exempel på när fullmakt kan behövas:

  1. Du vill att någon annan ska företräda dig i kontakter med avgiftshandläggare genom att lämna uppgifter om den hjälp du erhåller i relation till den kostnad du debiterats för hjälpen
  2. Om du väljer att någon annan än du eller din make eller maka ska ta emot beslut och fakturor åt dig. Detta uppger du i din inkomstförfrågan.

  Fullmakten kan begränsas i omfattning och tid. Den gäller till slutdatum eller till dess att den återkallas av dig.

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »