Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dödsboanmälan

  Bilden visar en fjäril på en blomma

  Ibland kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning. Det är bara kommunens socialnämnd/handläggare som får göra en dödsboanmälan.

  Dödsboanmälan kan göras under förutsättning att det inte finns några tillgångar eller att tillgångarna tillsammans med den avlidnes andel i eventuell efterlevande make/makas giftorättsgods, inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.

  Dödsboanmälan kan inte göras:

  • Om det finns tomträtt, fastighet eller om dödsboet har ett överskott
  • Vid oenighet mellan dödsbodelägarna
  • Om det finns en komplicerad värderingsfråga
  • Om omfattande efterforskning av tillgångar krävs

  Hur görs en dödsboanmälan?

  Dödsboet utser en företrädare. Företrädaren bokar ett besök hos kommunens handläggare för att göra en ekonomisk sammanställning över dödsboets tillgångar, utgifter och eventuella skulder. Det innebär att alla ekonomiska handlingar skall uppvisas tillsammans med kvitto på det man betalat. En dödsboanmälan görs sedan om den ekonomiska sammanställningen visar på nollsaldo eller underskott i dödsboet.

  Vad gör dödsboföreträdaren?

  Den som är dödsboansvarig bör så snart som möjligt undersöka om det finns någon försäkring som utfaller med anledning av dödsfallet. Dödsboet får behålla pensionen om döden har inträffat efter den 1:a i månaden. I annat fall ska den återbetalas till Försäkringskassan.

  De tillgångar som finns ska i första hand gå till begravnings- och gravstenskostnad. Begravningsfaktura och gravsten bör faktureras i dödsboets namn.

  För räkningar som gäller till exempel hyra, el, telefon, apotek ringer man och begär anstånd hos varje fordringsägare, tills dödsboanmälan är inregistrerad hos Skatteverket. Det görs för att undvika betalningspåminnelser. Om man är sambo/gift ska man fortsätta att betala hyra, el med mera för gemensam bostad.

  Som dödsbodelägare är man inte betalningsansvarig för skulder om man inte gått i borgen eller har tagit lånet tillsammans med den avlidne.

  Ekonomiskt bistånd för begravningskostnad

  Socialnämndens riktlinjer för begravningskostnad, inklusive gravsten, blommor, sång samt förtäring, är 28 650 kr för år 2024 (ett halvt prisbasbelopp). Beslut om ekonomiskt bistånd tas efter att dödsboanmälan är inregistrerad hos Skattekontoret i Härnösand. Utbetalning sker direkt till begravningsbyrå och/eller stenleverantör. Ansökan görs hos kommunens handläggare.

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »