Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Undersköterska - valideringsutbildning

  Sköterska som håller upp en tumme och ler mot kameran.

  Har du värdefull erfarenhet inom vård och omsorg, utbildning eller annat område, men saknar formell dokumentation i form av betyg eller utbildningsbevis? Då kan en valideringsutbildning till undersköterska vara den rätta vägen för dig!

  Undersköterska - valideringsutbildning passar dig som

  • Har yrkeserfarenhet inom vård och omsorg, gärna inom flera områden eller arbetsplatser
  • Är i behov av ny, ökad och fördjupad kunskap för att uppnå formell kompetens som undersköterska
  • Har förmåga att studera i hög takt och klarar mycket självstudier
  • Har förutsättningar i svenska språket (tal och skrift) att läsa på gymnasial nivå

  Studierna planeras utifrån dina tidigare erfarenheter, vilket kan valideras. Vi jobbar med att bekräfta dina kunskaper på ett strukturerat sätt. Validering handlar om att visa på kunskap som sedan bedöms och värderas.

  Valideringsutbildning är en studieform i Yrkespaket Undersköterska. Det är en yrkesutbildning som vänder sig till dig som kan arbeta inom äldreomsorg, stöd och omsorg, psykiatri eller sjukvård inom region, kommun eller hos privata vårdgivare. Som undersköterska har du en betydelsefull roll för personers omvårdnad med målet att bevara och återställa människors hälsa.

  Undersköterska valideringsutbildning är upplagd på två terminer. I denna utbildningsform finns möjlighet att kombinera arbete med studierna. En viss korrigering av studietiden kan bli aktuell utifrån vilka kunskaper som valideras.

  Inledande kartläggning

  ”En kartläggning av en individs kompetenser är den första delen i en så kallad validering. Genom validering kan en individ få sin faktiska kompetens kartlagd i förhållande till krav för ett visst jobb eller en viss utbildning. Den inledande kartläggningen är en sammanställning av den kompetens som individen har.” (Skolverket).

  I samband med din ansökan ska du genomföra en inledande kartläggning. I den beskriver du exempelvis dina utbildningar och yrkeserfarenheter, samt övriga meriter du tror kan vara betydelsefulla inom yrkesområdet. Du behöver även lämna referens till chef inom yrkesområdet vård och omsorg. Mer information om inledande kartläggningen hittar du i utbildningskatalogen där du söker utbildningen.

  Fördjupad kartläggning

  Om du bedöms ha förutsättningar för valideringsutbildning och blir antagen blir nästa steg en fördjupad kartläggning. Den genomförs tillsammans med lärare i början av utbildningen. Under denna fas värderas och jämförs dina kunskaper med de gymnasiala kurserna som ingår i yrkespaketet.

  Om du arbetar behöver du räkna med att kunna vara borta från ditt arbete en dag i veckan för den teoretiska undervisningen, samt för de tre APL-perioderna som ingår i den praktiska undervisningen.

  APL

  APL innebär lärande på arbetsplats utifrån utbildningens mål.

  I valideringsutbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) under tre perioder (2-3 veckor/period) och det kan vara inom; äldreomsorg, stöd och omsorg, psykiatri eller sjukvård.

  Praktisk validering innebär att du får visa dina kunskaper och färdigheter på en arbetsplats eller en arbetsplatsliknande miljö och kan bli aktuell inom vård- och omsorgsområde som du har mer erfarenhet från.

  Efter avslutad utbildning med godkända kurser har du en formell yrkesutbildning som undersköterska

  Nytt yrkespaket

  Från och med 1 juli 2021 har Skolverket arbetat fram nya yrkespaket för Undersköterska och Vårdbiträde. Yrkespaketet Undersköterska omfattar 1 500 poäng.

  Har du läst kurser i den tidigare utbildningen (före 1 juli 2021) och vill läsa klart till undersköterska, genomförs en kartläggning innan antagningen för att planera vilka kurser du behöver läsa i den nya utbildningen.

  Jämställd utbildning

  Vuxenutbildningen strävar efter att främja jämställdhet inom utbildning, studieval och personlig utveckling. Det är viktigt att både kvinnor och män ges lika möjligheter och villkor. För att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen inom yrkesområdet behövs både kvinnor och män.

  Individuell studieplan

  Utbildningen erbjuds i olika former beroende på dina förkunskaper och behov. Samtliga elever startar med kartläggning och individuell studieplanering. Vuxenutbildning ska enligt skollagen utformas utifrån den enskilda elevens studieplan och därför kan utbildningstiden variera.

  Vuxenutbildningen är del av Vård- och Omsorgscollege södra Västernorrland, där fackförbund, Regionen- och kommunala arbetsgivare är samarbetspartners. Tillsammans arbetar vi med att kvalitetsutveckla utbildningen för att ge eleverna de kompetenser de behöver för att möta framtidens krav och behov på arbetsmarknaden.

  Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen innebär en kvalitetsgaranti för både den studerande och för arbetsgivaren. När eleven har genomfört alla kurser med godkända betyg erhåller hen ett diplom. Läs mer om certifieringen på Vård- och omsorgscollege »länk till annan webbplats

  Ansökningsperioder

  Vecka 16-21 för höststarten
  Vecka 42-45 för vårstarten

  Ansökan

  Just nu går det inte att söka till utbildningen.

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »