Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Barnskötare - valideringsutbildning

  Förskolepedagog sitter och pysslar tillsammans med två mindre barn.

  Vill du skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen i förskolan? Då är utbildningen till barnskötare något för dig!

  Som barnskötare kretsar din roll kring att ge omsorg, leka och vara utomhus med barnen. Dessutom har du ansvaret för att upprätthålla kommunikationen med föräldrarna och samarbeta med förskolläraren för att utveckla den pedagogiska planeringen.

  Denna utbildning är lämplig för dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta inom pedagogiska verksamheter, till exempel förskola, fritidsverksamhet eller som assistent i skolan. Det är värdefullt om du har aktivt engagerat dig i planeringsarbete och har erfarenhet av att arbeta med antingen förskolans läroplan (Lpfö) eller grundskolans läroplan (Lgr22). Dessutom är det viktigt att du har förmågan att studera i en hög takt och är kapabel att genomföra mycket självstudier.

  Efter att ha genomfört en yrkesutbildning inom Barn- och fritid kan du direkt påbörja din yrkeskarriär som barnskötare. Det finns en betydande efterfrågan på kvalificerad personal inom förskolan. Denna utbildning vänder sig till de som redan arbetar inom barn- och fritidsverksamhet men saknar nödvändig behörighet.

  Inledande kartläggning

  ”En kartläggning av en individs kompetenser är den första delen i en så kallad validering. Genom validering kan en individ få sin faktiska kompetens kartlagd i förhållande till krav för ett visst jobb eller en viss utbildning. Den inledande kartläggningen är en sammanställning av den kompetens som individen har.” (Skolverket).

  Vid ansökan kommer du att omfattas av en inledande kartläggning. I denna kartläggning förväntas du beskriva dina utbildningar, tidigare yrkeserfarenheter och eventuella andra meriter som du anser vara relevanta inom barn- och fritidsområdet. Du behöver även lämna en referens från en chef inom detta yrkesområde.

  Fördjupad kartläggning

  Om du bedöms ha potential för valideringsutbildning och blir antagen, kommer nästa steg att vara en mer ingående kartläggning. Denna kartläggning genomförs tillsammans med lärare i början av utbildningen och syftar till att utvärdera och jämföra dina kunskaper med de gymnasiekurser som ingår i yrkespaketet.

  Utbildningens struktur möjliggör flexibilitet för att kombinera studier med arbete. Du kommer att ha schemalagda skoldagar 2-3 dagar i månaden, samt regelbundna möten med din mentor och praktiskt validerings- och inlärningsarbete på arbetsplatsen.

  Vi fokuserar på att främja språkutvecklingen genom hela utbildningen, och det kan även inkludera en orienteringskurs i yrkessvenska med ett värde av 200 poäng. De specifika kurserna du studerar bestäms utifrån din individuella studieplan.

  Efter avslutad utbildning har du möjlighet att välja tilläggspaketet för Elevassistent. I så fall kommer du att söka en avslutande kurs, Specialpedagogik 2. Som elevassistent kommer du att arbeta inom skolvärlden, vanligtvis som stöd för en elev, en grupp av barn eller en hel klass. Din roll kan innebära att hjälpa till med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, psykosociala utmaningar eller olika typer av funktionsnedsättningar.

  Ansökningsprocessen - steg för steg

  I din ansökan bifogar du betyg och sedan kommer du få fylla i en Inledande kartläggning via en e-tjänst, som du får tillgång till via en länk efter att du har lämnat in en ansökan. Båda underlagen behövs för att vi ska kunna bedöma om du har förutsättningar att läsa en valideringsutbildning.

  Ansökningsprocessen innebär att en sökande som inte anses ha förutsättningar att läsa valideringsutbildning kan bli erbjuden en utbildningsplats i en annan utbildningsform som finns tillgänglig på skolenheten, exempelvis lärlings- eller flexibel utbildning. Flexibel utbildning har lektioner 1 gånger i veckan och passar dig som har studievana och klarar mycket egna studier, samt har en viss erfarenhet av yrkesområdet.

  • Ansökningar som saknar dokument enligt efterfrågade förutsättningar kommer att bedömas som ”Ej behörig”.
  • Ansökningar som endast innehåller betyg och saknar en Inledande kartläggning kommer att placeras i en lärlings- eller flexutbildnings urvalsgrupp. Är antalet sökande fler än antalet platser kommer ett urval genomföras enligt; Förordning (2011:1108) om vuxenutbildningens urvalsregler.
  • Ansökningar som innehåller betyg, men den inlämnade Inledande kartläggningen bedöms inte vara tillräckligt underlag för att styrka att den sökande har förutsättningar att läsa valideringsutbildning; placeras i en lärlings- eller flexutbildnings urvalsgrupp. Är antalet sökande fler än antalet platser kommer ett urval genomföras enligt; Förordning (2011:1108) om vuxenutbildningens urvalsregler.
  • Ansökningar som innehåller betyg och en Inledande kartläggning där den sökande bedöms ha förutsättningar att läsa valideringsutbildning, placeras i valideringsutbildningens urvalsgrupp. Är antalet sökande fler än antalet platser kommer ett urval genomföras enligt; Förordning (2011:1108) om vuxenutbildningens urvalsregler.


  Den sökande behöver aktivt välja om hen vill tacka ja eller nej till den erbjudna utbildningsplatsen för att bli antagen till utbildningen. Om inget val registreras kommer utbildningsplatsen att erbjudas till sökande som finns på reservlistan.

  Om utbildningen

  Studieort: Sundsvall
  Anordnare: Vuxenutbildningen Sundsvall
  Utbildningstid: 43 veckor beroende på tidigare utbildning och erfarenhet.
  Utbildningstakt: Heltid, men vid individuellt upplägg kan studietakten variera.
  Antalet platser på utbildningen: 15
  Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri för dig som studerar. Kostnader för exempelvis litteratur, resor, skyddsutrustning med mera får du betala.

  Rätt att ansöka om studiemedel: Ja. Ansök på csn.se »Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. »länk till annan webbplats
  Studiestartsstöd: Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola. Läs mer om studiestartsstöd »Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. »länk till annan webbplats

  Utbildningen ger 1300 gymnasiepoäng om du läser alla yrkeskurser för inriktning barnskötare.

  Vi erbjuder också yrkespaketet Barnskötare lärlingsutbildning. Läs mer om utbildningen på vår hemsida »

  APL

  APL innebär lärande på arbetsplats utifrån utbildningens mål.

  I valideringsutbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) under tre perioder (2-3 veckor/period) och det kan vara inom; äldreomsorg, stöd och omsorg, psykiatri eller sjukvård.

  Praktisk validering innebär att du får visa dina kunskaper och färdigheter på en arbetsplats eller en arbetsplatsliknande miljö och kan bli aktuell inom vård- och omsorgsområde som du har mer erfarenhet från.

  Efter avslutad utbildning med godkända kurser har du en formell yrkesutbildning som undersköterska

  Jämställd utbildning

  Vuxenutbildningen strävar efter att främja jämställdhet inom utbildning, studieval och personlig utveckling. Det är viktigt att både kvinnor och män ges lika möjligheter och villkor. För att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen inom yrkesområdet behövs både kvinnor och män.

  Ansökan

  Just nu går det inte att söka till utbildningen.

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »