Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Avfall

  Här finns samlad information om vad man behöver tänka på kring avfall.

  Returpapper

  Kommunen ansvarar för insamling av returpapper. Med returpapper menas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter som räknas som kommunalt avfall.

  • Flerfamiljshus och verksamheter avtalar med en entreprenör om hämtning, den anlitade entreprenören måste vara auktoriserad av kommunen.
  • Avfallsentreprenörer som vill avtala med flerfamiljshus och verksamheter om att hämta returpapper och tidningar måste ansöka om auktorisation hos kultur- och teknikförvaltngen. Detta görs via e-avrop. Villkor för att bli auktoriserad är bland annat att entreprenören redovisar enligt våra regler och att den följer vår maxtaxa. Entreprenörer kan ansöka om att bli auktoriserade löpande.

  Auktoriserade entreprenörer

  TIRAB

  Webbplats: tirab.selänk till annan webbplats
  Telefon: 060-573915
  E-post: kontoret@tirab.se

  Stena Recycling

  Webbplats: stenarecycling.se »länk till annan webbplats
  Telefon: 010-4456670
  E-post: timra@stenarecycling.se

  Ragnsells

  Webbplats: ragnsells.se »länk till annan webbplats
  Telefon: 0771-88 88 88
  E-post: kundservice@ragnsells.com

  Ansök om att bli auktoriserad avfallsentreprenör »länk till annan webbplats

  Fastighetsnära insamling av förpackningar från flerfamiljshus och verksamheter

  1 januari 2024 tar kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll. Producenterna ansvarar fortlöpande för insamling från företag och övriga verksamheter.

  Flerfamiljshus

  Flerfamiljshus avtalar med en entreprenör om hämtning, den anlitade entreprenören måste vara auktoriserad av kommunen.

  Flerfamiljshus som har fastighetsnära insamling av förpackningar kommer kunna få kostnadsersättning för del av kostnaden för insamlingen. Fastighetsägare kommer kunna ansöka hos kommunen för att få ersättning genom avdrag på fakturan för ordinarie sophämtning.

  Länk till ansökan om ersättninglänk till annan webbplats

  Verksamheter som delar sopkärl med hushållen i flerfamiljshus

  Verksamheter som har sin avfallshantering samlokaliserad med hushållen i flerfamiljshus, det vill säga delar sopkärl med hushållen, ska efter anmälan till kommunen lämna sina förpackningar i kommunens insamlingssystem.

  Länk till anmälanlänk till annan webbplats

  Verksamheter och företag

  Producenterna av förpackningar ansvarar även efter 1 januari 2024 för insamling av förpackningar från företag och andra verksamheter. Företag och andra verksamheter lämnar sitt förpackningsavfall till någon av de mottagningsplatser som ansvarig producentansvarsorganisation tillhandahåller eller ett marknadsdrivet system för materialåtervinning eller återanvändning.

  Avfallsentreprenörer

  Avfallsentrepernörer som vill avtala med flerfamiljshus om att hämta förpackningar måster ansöka om auktorisation hos Kultur- och teknikförvaltningen. Detta görs via e-avrop. Villkor för att bli auktoriserad är bland annat att entreprenören redovisar enligt våra regler och att den följer vår maxtaxa. Insamlade förpackningar ska lämnas på kommunens omlastningsstation. Entreprenörer kan ansöka om att bli auktoriserade löpande.

  Auktoriserade entreprenörer

  TIRAB

  Webbplats: tirab.selänk till annan webbplats
  Telefon: 060-573915
  E-post: kontoret@tirab.se

  Ansök om att bli auktoriserad avfallsentreprenör »länk till annan webbplats

  Fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsmaterial samt trädgårdsavfall

  Från 2023 ansvarar kommunen för hanteringen av bygg- och rivningsavfall som uppstår när privatpersoner renoverar. Timrå kommun tillämpar därför auktorisation av entreprenörer för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall samt trädgårdsavfall från privatpersoner.

  För att ha rätt att utföra fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall samt trädgårdsavfall i Timrå kommun krävs auktorisation genom ett avtal med Kultur och teknikförvaltningen.

  Auktorisationen omfattar en icke-exklusiv rätt för entreprenören att ingå avtal om fastighetsnära insamling av bygg och rivningsavfall samt trädgårdsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet inom Timrå kommun.

  Auktoriserade entreprenörer

  TIRAB

  Webbplats: tirab.selänk till annan webbplats
  Telefon: 060-573915
  E-post: kontoret@tirab.se

  Prezero

  Webbplats: prezero.se »länk till annan webbplats
  Telefon: 060-144414
  E-post: sundsvall.se@prezero.com

  Ansök om att bli auktoriserad avfallsentreprenör »länk till annan webbplats

  Restavfall och slam

  Kommunen ansvarar för hämtning av restavfall (soptunnan) och slam från toaletter med mera från företag.

  Restavfallet och slammet hämtas av kommunens entreprenör TIRAB (Timrå renhållnings AB), de ansvarar också för fakturering enligt avfallstaxa fastställd av kommunen.

  Med restavfall avses i detta fall den typ av avfall som uppkommer där människor vistas till exempel från personalrum, wc med mera men även avfall från restauranger och catering. Här ingår inte avfall med producentansvar såsom förpackningar och returpapper.

  Företag kan välja storlek på kärl och hämtningsintervall efter behov. För mer information kontakta TIRAB:s kundtjänst.

  Slam/latrin

  Slambrunnar och tankar med slam från toaletter ska tömmas minst en gång per år och tömning kan ske oftare efter beställning hos TIRAB.

  För att anmäla hämtning eller förändra abonnemang kontakta TIRAB:s kundtjänst:

  Farligt avfall

  Det är viktigt att farligt avfall omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

  Kontakta en entreprenör som kan den typ av farligt avfall som uppkommer inom ert företag. Entreprenören och mottagaren ska ha tillstånd för att transportera och ta emot det farliga avfallet.

  Om ni har frågor angående hantering av ert farliga avfall kontakta gärna miljö- och byggkontoret.

  Kom ihåg att du måste ha tillstånd från länsstyrelsen om du transporterar farligt avfall. Ansöknings- och anmälningsblanketter för transport av farligt avfall finns på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

  Rapportera farligt avfall

  Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan påverka människor och miljön. Från 1 augusti 2020 gäller nya regler om rapportering.

  Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor industri till ett företag med få anställda som en frisersalong eller biltvätt. Även verksamheter som skolor eller simhallar omfattas.

  En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti 2020 och berör alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

  Övrigt verksamhetsavfall (inklusive grovsopor och byggavfall)

  Välj en entreprenör eller mottagningsstation och tänk gärna på att sortera och återanvända och återvinna så stor del av avfallet som möjligt.

  Många branscher som till exempel jordbruket har egna insamlingskanaler för branschspecifikt avfall inklusive avfall med producentansvar. Branschorganisationer kan ofta ge bra info om dessa.

  Avfall från företag och andra verksamheter som ej är bostäder

  Timrå kommuns avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering gäller för både företag och hushåll i kommunen.

  Verksamhetsavfall och avfall med producentansvar

  Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i verksamheten i företag, så som industrier, affärer eller tjänsteföretag. Ni ansvar själva för hanteringen av ert verksamhetsavfall. Transportörer och mottagare väljer ni själva men de skall ha tillstånd för transport och mottagande av avfallet.

  Genom att sortera ert avfall kan ni minska era kostnader och samtidigt medverkar ni till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

  Prioritera er sortering så här:

  1. Farligt avfall (avfall som kan vara farligt för människor och djur)
  2. Avfall till återanvändning, (skrivbord, maskiner, lastpallar med mera)
  3. Avfall till materialåtervinning (metallskrot, förpackning, returpapper med mera)
  4. Avfall till förbränning (trä, plast, med mera)
  5. Återstående avfallsslag (det som går till deponi med mera)

  Sorteringsguide för mindre företag

  Genom att sortera bidrar du till en bättre miljö. I nedanstående sorteringsguide och skiss över sortering finns information om hur du sorterar ditt företags olika sorters avfall.

  Sorteringsguide för mindre företag »PDF (pdf, 212 kB)

  Skiss över sortering av avfall från mindre företag »PDF (pdf, 67 kB)

  Avfall med producentansvar

  Producentansvar, det vill säga producerande företag, är ansvariga för att deras produkter efter användning omhändertas på ett korrekt sätt.

  Förpackningar, ansvarar förpacknings- och tidningsinsamlingenlänk till annan webbplats (FTI) för. Ni kan också kontakta en lokal entreprenör direkt för hämtning.

  Elavfall och batterier, ansvarar elkretsenlänk till annan webbplats för.

  Däck och bilar, har också producentansvar, ta kontakt med din leverantör eller en bilskrot för mer information.

  Leverantörer tar i många fall emot uttjänta produkter när de levererar nya.

  Det finns flera lokala avfalls och återvinningsföretag som kan hjälpa till med att ta hand om avfall med producentsansvars på ett korrekt sätt. Man kan få avfallet hämtat eller så lämnar man det på deras anläggningar.

  Vem ska rapportera i avfallsregistret?

  Alla yrkesmässiga verksamheter

  • där farligt avfall uppstår
  • som transporterar farligt avfall
  • som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • som mäklar eller handlar med farligt avfall
  • som behandlar farligt avfall.

  Information om hur man rapporterar finns på Naturvårdsverkets webbplats om rapporteringlänk till annan webbplats

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »