Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Miljöfarlig verksamhet

  Om du planerar att starta en miljöfarlig verksamhet behöver du anmäla den till miljö- och byggkontoret. I vissa fall kvävs ett tillstånd från Länsstyrelsen för att starta en miljöfarlig verksamhet.

  Verksamheter som kan påverka hälsa eller miljö

  Exempel på miljöfarliga verksamheter är fordonstvättar, bilskrotar, bensinstationer, sågverk och fiskodlingar. Alla miljöfarliga verksamheter finns förtecknade i miljöprövningsförordningen (2013:251).

  Om du är osäker vad som gäller för din planerade verksamhet kontakta miljö- och byggkontoret.

  Anmäl minst sex veckor innan du startar

  Om du ska starta en anmälningspliktig verksamhet måste du lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Anmäl din verksamhet minst sex veckor innan du planerar att starta den. Anmälan om miljöfarlig verksamhet.länk till annan webbplats

  Du kan lämna in dina handlingar digitalt till miljo.bygg@timra.se.

  Vad ska anmälan innehålla?

  Anmälan ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som planeras. I denna beskrivning ska ingå situationsplan över fastigheten, hur avfall och kemikalier ska förvaras och hanteras, vilka typer av kemikalier som används och vilket avfall som kan uppstå. Det ska också beskrivas hur avloppsvatten och dagvatten hindras från att förorenas och hur det hanteras. Ange också hur verksamheten kan komma att påverka omgivningen ur både miljö- och hälsosynpunkt. Beroende på vilken typ av verksamhet som ska startas kan miljö- och byggnadsnämnden även behöva veta fler saker

  Anmäl också innan du ändrar verksamheten

  Om du planerar en ändring av din verksamhet och om ändringen inverkar på störningen för miljön eller för närboende måste du göra en anmälan. För ändringsanmälan gäller också att den ska göras minst sex veckor i förväg.

  Skriftligt beslut

  När ärendet är utrett får du ett skriftligt beslut. Miljö- och byggnadsnämnden kan, om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder.

  Avgift för handläggning av anmälan

  För handläggning av anmälan tar nämnden ut en avgift enligt kommunens taxa inom miljöbalkens område.

  Anmäl nedläggning av miljöfarlig verksamhet

  Om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet, ska du kontakta miljökontoret i god tid innan nedläggningen. Du kan behöva lämna in en avvecklingsplan som ska godkännas av oss innan avvecklingen. Det är viktigt att avveckling av verksamhet sker med eftertanke för att undvika miljöskador. Avveckling eller flytt av miljöfarlig verksamhet.länk till annan webbplats

  Miljöbalkens hänsynsregler

  Enligt hänsynsreglerna ska risken för förorening eller annan påverkan på miljön förebyggas. Du ska använda bästa teknik utifrån vad som är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »