Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Slam och latrin

  Det är Timrå Renhållnings AB (TIRAB) som sköter slamtömning av enskilda avlopp i Timrå kommun. Om du har frågor eller vill beställa tömning/hämtning kontakta TIRAB.

  Tömningsintervall för slamtankar och slamavskiljare

  • Slamavskiljare för WC vid både åretruntbostad och fritidshus, töms minst en gång per år. Tömning kan ske oftare efter beställning.
  • Slamavskiljare för bad- disk- och tvättvatten (BDT-vatten) vid både åretrunthus och fritidshus, töms efter beställning.
  • Sluten avloppstank töms efter beställning, dock minst en gång per år.

  Akut tömning av slam från tankar och brunnar

  Vid behov av akut tömning av slam på kvällar och helger, ring på telefon 070-103 06 99. Tömning sker inom 24 timmar. Om du kommer till en telefonsvarare lämna namn, telefonnummer och vilken adress det gäller.

  Förlängt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar

  Förlängt hämtningsintervall för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar kan tillåtas efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden. Tillstånd kan ges om det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön. Det tömningsintervall som kan tillåtas beror på belastning, volym, anläggningens funktion och typ av avloppslösning. Intervallet får som längst vara fyra år. Ansökan ska innehålla en beskrivning av anläggningen samt redogörelse för nyttjandegrad och belastning.

  Ansökan om förlängt slamtömningsintervall / uppehåll i slamtömninglänk till annan webbplats

  Latrin

  För fritidshus finns möjlighet att få latrinet hämtat i så kallade latrintunnor. Hämtning av latrin sker två gånger per år. Hämtning sker efter beställning hos TIRAB. Läs mer om avgifter och reglerlänk till annan webbplats.

  Funderar du på att byta toalettsystem eller vill du ta hand om din latrin själv? Kontakta miljö- och byggkontoret. Läs mer om avlopp.länk till annan webbplats

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »