Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Några röster om en God och nära vård

  "
  Från vänster: Ida Pettersson, samordnare på Kommunförbundet, Linda Strid, tillförordnad programledare på Region Västernorrland och Elin Berglund, samordnare på Timrå kommun.

  Programmet God och nära vård i Västernorrland har ett uppdrag att samordna och stödja utvecklingsprojekt som verkar för nära vård i länet. En programplan har skrivits och beslut väntas i juni 2021. Programmet ägs och drivs av alla sju kommuner och regionen som jämbördiga parter. ​

  Så säger några nyckelpersoner om en God och nära vård:

  Varför är omställningen till en god och nära vård viktig?

  God och nära vård handlar om att ställa om för framtiden för att klara att möta nya utmaningar och förutsättningar - vi måste göra annorlunda. I omställningen vill vi säkerställa en hälso- och sjukvård som är trygg, jämlik och tillgänglig för alla. Viktigast i den goda och nära vården är alltid individen och individens behov. Den tydliga tyngdpunkten ligger i relationer, delaktighet och medskapande, här finns det stora värdet med omställningen god och nära vård.

  Hur vill du bidra till en ökad samverkan mellan kommuner och region?

  Samverkan och goda samarbeten är helt avgörande för att lyckas med omställningen till en god och nära vård. I rollen som lokal samordnare vill jag bidra till ökad samverkan mellan kommuner och regioner genom ett förhållningssätt som bygger på öppenhet, nyfikenhet och förståelsen för att vi alla behövs. Vi behöver tillsammans skapa trygga relationer där vi klarar av att hantera komplexa och utmanande frågor utifrån ett helhetsperspektiv.

  –Elin Berglund, Samordnare på Timrå kommun.

  Varför är omställningen till en god och nära vård viktig?

  Möjligheterna i Nära vård och att få vara en del av uppbyggnaden av morgondagen välfärd där invånaren upplever vården trygg, tillgänglig och kontinuerlig känns självklar. Det kombinerat med att Nära Vård lyfter det förebyggande- och hälsofrämjande arbetet tillsammans med invånaren (egenvård) är viktigt för mig.En av flera utgångspunkter i omställningsarbetet som skapar delaktighet men också ställer krav på gemensamt ansvar. Det ger förutsättningar för att vi tillsammans, invånare och vårdgivare men också övriga samhällsaktörer, ska kunna skapa den vård och omsorg vi önskar och behöver för att leva gott oavsett behov.

  Förhoppningen är att jag som västernorrlänning ska kunna leva i livet både som ung och gammal och känna trygghet och stolthet för att den hjälp jag behöver alltid finns nära, när jag behöver den. Geografiskt och/eller relationellt nära, oavsett behov.

  Hur vill du bidra till en ökad samverkan mellan kommuner och region?

  Att utifrån min kunskap och erfarenhet vare en inspirerande, strukturerande och bidragande kraft till det omställningsarbete vi har framföra oss. En förflyttning från sjukdom och behandling till mer förebyggande insatser som sker på nationell, regional och lokal nivå. Som i Västernorrland givits en självklar riktning genom den politiska och gemensamma avsiktsförklaring med tillhörande målbild för God och Nära Vård i Västernorrland 2030 som säger att länet, regionen och alla sju kommunerna, gemensamt ska utveckla den goda och nära vården som vi vill och ska erbjuda. Det ger fantastiska möjligheter att hitta de samarbetsformer som vi behöver internt, externt och över olika huvudmannagränser.

  Här vill jag bidra! Ett stort och gediget arbete är påbörjat inte minst genom det länsgemensamma programmet som är på väg att startas upp som centralt stöd i omställningsarbetet i Västernorrland.

  –Linda Strid, tillförordnad programledare på Region Västernorrland.


  Varför är omställningen till en god och nära vård viktig?

  Omställningen till en god och nära vård är viktig för att komplettera de senaste decenniernas framsteg inom den svenska hälso- och sjukvården. I dag lever vi längre, mår bättre och tidigare dödliga sjukdomar har blivit kroniska eller kan botas helt. Den utvecklingen har bidragit till att förändra våra invånares behov och därför skapat nya utmaningar. Omställningen till god och nära vård ska stärka invånarens delaktighet och trygghet, och även kontinuitet i sina kontakter med vården. Och med det bidra till en jämlik vård och hälsa. Nära vård har relationen mellan invånaren och vården i fokus med utgångspunkten i individuella behov, där det centrala är tillgänglighet och samordning där det behövs.

  Omställningen till en god och nära vård handlar om att skifta förhållningssätt och hitta lösningar i vardagen för att Västernorrlänningen ska kunna leva i livet och inte i vården.

  Hur vill du bidra till en ökad samverkan mellan kommuner och region?

  Med det relationella förhållningssättet i nära vård, är den ökade samverkan mellan kommer och region en förutsättning för att klara invånarnas framtida behov. Det finns en lång erfarenhet av att samverka och samarbeta mellan kommuner och region, där det gemensamma programmet ska kunna finnas med för att stödja och samordna utvecklingen av nära vård i Västernorrland.

  Genom att samlas kring den gemensamma målbilden för god och nära vård 2030 och använda den som riktningsgivare samt ta tillvara ny kunskap och utveckla nya arbetssätt kommer vi att lyckas med omställningen tillsammans.

  – Ida Pettersson, samordnare på Kommunförbundet.

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »