Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Proaktiv Digifysisk Seniorvård

  En åldrande befolkning och begränsad arbetskraft är något som kommer utmana samhället kommande år. Därför har nu Region Västernorrland tillsammans med hemtjänsten i Timrå kommun och vårdkoncernen Premicare startat upp ett projekt kring just Proaktiv Digifysisk Seniorvård.

  En åldrande befolkning och en allt större brist på arbetskraft är något som kommer utmana hälso- och sjukvården under de kommande åren. Därför har nu Region Västernorrland tillsammans med hemsjukvården i Timrå kommun och vårdkoncernen Premicare startat upp ett projekt för att öka tillgängligheten för en personcentrerad digifysisk vård för multisjuka patienter med kommunal hemsjukvård i ordinärt boende. Projektet går under namnet Proaktiv Digifysisk Seniorvård.

  Hälso- och sjukvården står inför många utmaningar under den kommande tioårsperioden. Antalet personer över 80 år kommer att öka med 50 procent, medan prognosen för gruppen i arbetsför ålder visar på en ökning på endast 5 procent.

  Mobila team är efterfrågade av patienter i hela landet. Det handlar om att bättre möta invånarnas behov av tillgänglighet och flexibilitet genom tekniska och mobila lösningar som kan ge snabbare och enklare tillgång till rätt vårdnivå inom ramen för de gemensamma resurser som finns tillgängliga.

  Timrå kommun är först ut i Västernorrland med mobil vård i hemmet och målet är att på så vis kunna minska onödiga sjukhusinläggningar för äldre människor.

  Vad är Proaktiv Digifysisk Seniorvård?

  Med hjälp av ett organisationsöverskridande närvårdsteam och en ökad digital läkarmedverkan i hemsjukvården inom Timrå kommun, driver och utformar vi tillsammans en förebyggande vård där patientens behov står i fokus.

  Tack vare medicinteknisk utrustning och de möjligheter som finns digitalt kan vi därför erbjuda undersökningar på plats hos patienten, oavsett om denne befinner sig hemma eller på ett äldreboende. Prover och information delas via skyddade system med patientansvarig läkare som återkopplar till patient eller till ansvarig vårdpersonal efter en digital bedömning.

  Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker och förebygger hälsan samt att öka patientens delaktighet utifrån sina förutsättningar och preferenser.

  Vad innebär det för dig som invånare?

  För dig som invånare, särskilt du som är äldre och/eller med kronisk sjukdom, men även dina anhöriga, ska uppleva att du/ni med hjälp av Proaktiv Digifysisk Seniorvård få en ökad trygghet, kontinuitet, tillgänglighet och kvalitet på sin vård.

  Sammanfattningsvis ska satsningen underlätta dina vägar inom vården.

  Hur fungerar det?

  Vårdkoncernen Premicare har utvecklat den använda medicintekniska mjukvaran CybeMed 360, samt en mobil vårdenhet, en buss, som är utrustad med en medicinteknisk utrustning vilket krävs för att undersökningar ska kunna ske på olika platser.

  Timrå kommun tillhandahåller sjuksköterskor som genomför undersökningarna på plats, antingen direkt i bussen, på äldreboendet eller i patientens hem. De patientansvariga läkarna från Premicare tar därefter del av informationen från undersökningen som skett med digital teknik och gör en bedömning. Läkaren återkopplar sedan resultatet av bedömningen direkt till patienten eller ansvarig vårdpersonal.

  En äldre man i blå skjorta samtalar med en sjuksköterska som håller i en iPad.

  Proaktiv digifysisk seniorvård – Vad tycker patienterna?

  Varje kommunmedborgare oavsett ålder, sjukdom eller diagnos, som inte på egen hand eller med hjälp av någon annan kan ta sig till sin hälsocentral för återkommande sjukvårdsinsatser under en längre eller kortare tid kan få hemsjukvård, se Hemsjukvård - Timrå kommun (timra.se) »länk till annan webbplats. Sedan ett år tillbaka har Timrå kommun och Premicare testat olika sätt att öka kvaliteten för patienter som har hemsjukvård.

  Ett sätt har varit att bättre förstå patientens hälsotillstånd genom det vi kallar inskrivningssamtal, där kommunens sjuksköterska kommer hem till patienten. Under året har 66 personer varit med om dessa inskrivningssamtal och detta har följts upp genom en pappersenkät i brevlådan.

  Vi har också utvecklat samarbetet mellan medarbetare och chefer inom Timrå kommun och Premicare. Att tillsammans leda arbetet för en god, jämlik, trygg och nära vård kräver nya arbetssätt.

  I filmen beskriver Elin Berglund, Anton Berglund, Sanna Röding och Malin Nilsson sina erfarenheter under året.

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »