Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  God och nära vård – mål för länets kommuner och regionen

  Glenn Nordlund, Stefan Dalin och Maritza Villanueva-Contreras.
  Glenn Nordlund (S), regionråd Region Västernorrland, Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun och Maritza Villanueva-Contreras (V), ordförande Socialnämnden Timrå kommun..

  En vård som är nära invånaren, som utgår från behov och som dessutom i högre grad genomförs förebyggande. Det är visionen för det arbete som Region Västernorrland och länets sju kommuner nu går in i. Med en gemensam målbild och avsiktsförklaring är inriktningen att erbjuda invånarna i Västernorrland en god och nära vård.

  - Det här är ett avstamp för att utveckla vårt redan pågående samarbete. Det ska vara lätt för invånarna att få det stöd och den hjälp de behöver, oavsett om det är kommunen eller regionen som är utförare, säger Glenn Nordlund (S), regionråd Region Västernorrland.

  Nationell satsning som utförs regionalt och lokalt
  Omställningen till Nära vård är ett nationellt arbete som initierats av regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Även om förutsättningarna ser olika ut i landet finns det ändå en gemensam nämnare som säger att primärvårdens upplägg skulle må bra av en omställning i hela vårdkedjan. Med invånarens bästa i sikte sker en reformering till det bättre.

  - Omställningen berör i hög grad även alla medarbetare, och jag tror att vi genom att utveckla samarbetet över organisationsgränserna kan skapa en bättre arbetsvardag för personalen, säger Glenn Nordlund.

  Demografisk och organisatorisk utmaning

  Liksom för många andra län handlar Västernorrlands utmaning om att andelen äldre och kroniskt sjuka ökar, samtidigt som antalet människor i arbetsför ålder minskar. Vi har dessutom en hälso- och sjukvård som arbetar i stuprör med fokus på enskilda diagnoser.

  - Dagens vårdkedja är helt enkelt inte rustad vare sig organisatoriskt eller ekonomiskt för att möta det ökade vårdbehovet. Därför är det nödvändigt att tillsammans skapa en nära och bättre vård, säger Glenn Nordlund.

  Målbild och avsiktsförklaring som bas

  I Västernorrland har länets sju kommuner – Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik – tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland och Region Västernorrland tagit fram en målbild för god och nära vård.

  Målbilden beskriver visionen för hur vi tillsammans ska bygga en mer sammanhållen, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård för länets alla invånare.

  Parterna har också skrivit under en avsiktsförklaring och tagit i hand på att arbeta tillsammans i ”Programmet för God och nära vård i Västernorrland”.

  - Detta är bra. Det stärker och tydliggör patientens ställning, ökar tillgängligheten samtidigt som det gör vården mer kostnadseffektivt, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun.

  Något som även Timrå kommuns ordförande för Socialnämnden, Maritza Villanueva-Contreras (V), instämmer i:

  - God och nära vård, ett arbetssätt där samverkan är viktigt för att ge en personcentrerad vård och omsorg. Den är god, jämlik och nära dig. Det fina med Nära vård är att resurserna ska vara tillgängliga för just dig och dina behov samt att den innehåller hälsofrämjande och förebyggande aspekter. Omställningen är en lång process och små framsteg är viktiga. Målbilden visar den politiska viljan framåt, att tillsammans och för dig kommer Nära vård att bli verklighet, säger Maritza Villanueva-Contreras (V), ordförande Socialnämnden Timrå kommun.

   

  Underskrifter

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »