Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Mark- och rivningslov

  Inom område med detaljplan krävs lov för mark- och rivningsåtgärder, om inget annat anges i planen. Lov för mark- och rivningsåtgärder kan även krävas utanför detaljplanelagt område, om det är reglerat i områdesbestämmelse. Ansökningsblanketten är den samma som för bygglov.

  Marklov

  Inom område med detaljplan, stadsplan och byggnadsplan krävs, om inte annat har bestämts i planen, så kallat marklov för att avsevärt höja eller sänka marknivån för tomter eller allmänna platser. Om planen anger ett visst höjdläge för marknivån krävs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

  Det krävs marklov för trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan, om kommunen har bestämt det i planen.

  Rivningslov

  Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader, om inte annat har bestämts i detaljplanen.

  Rivningslov behövs inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får dock besluta att rivningslov krävs även för sådana åtgärder i detaljplan och områdesbestämmelser.

  Rivningslov krävs inte utanför detaljplanerat område om inte kommunen i områdes-bestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

  En anmälan kan, trots att rivningslov inte krävs, ändå behövas beroende på hur stor den aktuella byggnaden är.

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies