Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Radon i flerbostadshus

  Om du äger ett flerbostadshus ansvarar du för att kontrollera radonhalten i inomhusluften i ditt bostadsbestånd. Radonhalten i bostäder får inte överskrida 200 Bq/m3. Det enda sättet att veta om radonhalten under- eller överskrider riktvärdet är att genomföra mätningar.

  I denna e-tjänst kan du rapportera in resultatet av genomförda mätningar. Mätningarna ska vara gjorda enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

  Information om mätning, resultat och handläggning

  1. Ta fram en mätplan

  För mätning av radon i flerbostadshus kan ett urval av lägenheter mätas för att få en bild av radonläget i fastigheten. Mätningen ger ett års­medelvärde för var och en av de lägenheter som mäts.

  Du hittar mer information om hur urvalet görs i Strålsäkerhetsmyndighetens Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäderlänk till annan webbplats

  För att enkelt sammanställa ditt behov av mätningar kan du använda dig av dokumentet nedan.
  Mätplan – radonmätning i flerbostadshusPDF (pdf, 410 kB)

  2. Beställ mätdosor

  3. Informera boende

  Informera de boende inför mätningarna och påminn om att de ska leva som vanligt under mätperioden.

  Om du vill kan du dela ut miljö- och byggkontorets informationsblad,
  Radonmätning i din bostad – ditt ansvar som boendePDF (pdf, 131 kB)

  4. Följ anvisningar för hur du ska mäta

  5. Skicka tillbaka dosorna

  6. Sammanställa resultaten

  Det bästa är att du använder Excel-filen nedan för att sammanställa resultatet av mätningarna. Redovisa mätresultaten som årsmedelvärde för respektive lägenhet. Radonuppgifter som har skickats in till oss är offentliga handlingar, vilket innebär att de är tillgängliga för allmänheten.
  Resultat av radonmätningar i flerbostadshusPDF (pdf, 416 kB)

  7. Rapportera resultatet till miljö- och byggkontoret

  Rapportering av genomförda mätningar rapporterar du via kommunens e-tjänst. Rapporteringen ska vara gjord senast den 31 maj 2021.

  8. Miljö- och byggkontorets handläggning

  Miljö- och byggkontoret kommer att kontrollera att urvalet av lägenheter skett enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning, det vill säga gå igenom er mätplan samt se hur mätresultatet är i förhållande till riktvärdet på 200 Bq/m3.

  Du får betala en timavgift för vår handläggning av er sammanställning av resultat från radonmätningarna. Väljer du att redovisa resultaten på ett annat sätt än i excel-filen så kan det ta längre tid för oss att granska resultaten. Det innebär att vi fakturerar en högre avgift.

  Vad händer om ni inte redovisar mätresultatet?
  Om vi inte har fått din sammanställning av mätresultaten inom utsatt tid kommer vi att förelägga dig om att skicka in en sammanställning till oss.

  Vad händer om riktvärdet överskrids?
  Om referensvärdet på 200 Bq/m3 överskrids, bedömer vi att det är en olägenhet för människors hälsa. Då kommer vi att förelägga dig att vidta åtgärder. Efter att åtgärderna är genomförda behöver du göra nya radonmätningar för att kontrollera att åtgärderna har gett önskat resultat.

  Läs mer:
  Boverket "Information om radon"länk till annan webbplats
  Boverket "Hyresvärdens ansvar"länk till annan webbplats
  Boverket "Sanera radon"länk till annan webbplats

  Strålsäkerhetsmyndigheten "Radon"länk till annan webbplats
  Strålsäkerhetsmyndigheten "Att mäta radon"länk till annan webbplats
  Strålsäkerhetsmyndigheten "Åtgärder mot radon"länk till annan webbplats

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »