Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Boendemiljö

  En stor del av vår tid vistas vi inomhus. Därför är det så viktigt att vi har en inomhus- och boendemiljö av bra kvalitet. Det är också viktigt att bostaden fungerar ur hygienisk synpunkt.

  Be din fastighetsägare om hjälp

  Om du är orolig för din hälsa på grund av din bostadsmiljö vänder du dig i första hand till din fastighetsägare. Det är fastighetsägarens ansvar att bedriva egenkontroll och förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljö. En fastighetsägare ska på eget initiativ kontrollera om det finns brister och åtgärda brister i förebyggande syfte.

  Det finns många områden som du som fastighetsägare bör ha kontroll över, men någon generell sammanställning över vilka dessa områden är, är svårt att göra, eftersom det varierar från fastighet till fastighet. Nedan preciseras ett antal av de vanligaste, men det är ditt ansvar som fastighetsägare att undersöka om det finns något annat i verksamheten som kan innebära risker för människors hälsa och miljön. Nedan följer några exempel över vad egenkontrollen kan innehålla.

  • Ventilation, OVK, luftföroreningar med mera
  • Buller från fläktar, grannar, trafik med mera
  • Fukt och mögel
  • Inomhustemperatur, värme, kyla, drag med mera
  • Vattentemperatur, legionella
  • Radon
  • Skadedjur
  • Klagomålshantering, återrapportering med mera
  • Kemikalier, oljecistern, köldmedia
  • Avfallshantering
  • Energianvändning
  • Förekomst av hälsovådliga byggnadsmaterial
  • Transporter till och från verksamheter i fastigheten

  När det uppstår problem med bostaden

  En störning som kan påverka hälsan kan vara vedeldning, störande grannar, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, tobaksrök, mögel i badrum, låg/hög temperatur, bristande ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler. Det kan också röra störningar utomhus på till exempel tomtmark.

  När det uppstår problem med din bostad kontakta i första hand din fastighetsägare, det är dennes ansvar att kontrollera och åtgärda eventuella brister. Om inte detta hjälper kan du kontakta miljö- och byggkontoret som då utreder om störningen utgör en olägenhet för människors hälsa.

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »