Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Städning av gator, sommarunderhåll

  Efter vintern kommer först sandupptagning och därefter börjar vi med sommarunderhåll av gator, vägar och allmänna ytor.

  Städning

  Sopning av sand efter vintern börjar alltid med gång- och cykelvägarna samt Timrå centrum. Därefter alterneras sandupptagningen vartannat år antingen från Söråker och söderut eller från Laggarberg och norrut. 2021 börjar den i Söråker. Dikesstädning längs våra genomfartsvägar utförs av entreprenör.

  I Timrå centrum sopar vi trottoarer, torg och övriga ytor med maskin två gånger under våren för att få bort sanden efter vinterns halkbekämpning. Under sommaren städas Timrå centrum manuellt två gånger i veckan. Vid särskilda evenemang eller händelser städar vi extra.

  Sandupptagning 2021

  Vi har påbörjat sandupptagnignen i Timrå centrum samt gång-och cykelvägarna. Vecka 15 planerar vi att påbörja sandupptagningen i Söråker. Nedanstående schema är preliminärt och kan komma att ändras.

  Vecka 15 - Söråker, Fagervik
  Vecka 15 - Sandarna/Forsmon/Bergeforsen
  Vecka 16 - Sörberge
  Vecka 17-18 - Böle/Tallnäs/Nyvivsta
  Vecka 19-20 - Vivsta/Östrand
  Vecka 21 - Timrådalen, Laggarberg

  Sommarunderhåll

  Under sommaren utför vi:

  • Beläggningsunderhåll
  • Förstärkningsarbeten
  • Dammbindning
  • Drift och underhåll av broar, tunnlar och stödmurar
  • Skyltning
  • Dagvattenavledning
  • Dikesslåtter

  Du som har en fastighet som gränsar mot gata eller väg har också skyldigheter. Läs mer om häckar och träd.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies