Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Snöröjning

  Från mitten av oktober till mitten av april har vi beredskap för snöröjning och halkbekämpning på allmänna gator dygnet runt. Vi anlitar entreprenörer för att vi ska kunna utföra uppdragen på alla områden.

  Snöröjning

  Då snöröjning genomförs i egen regi, ska den i första hand genomföras under ordinarie arbetstid. Målsättningen är att morgontrafiken ska kunna löpa. Det kan dock förekomma undantag vid extremt väder.

  Vid snöröjning öppnas inga gårdsinfarter. Isrivning genomförs med väghyvel, och eftersom snön då är tung öppnas alla infarter i efterhand, och då i mån av tid.

  Snödjup

  Snöröjning påbörjas normalt när snöfallet upphört.
  Vid längre pågående snöfall påbörjas snöröjning enligt nedan:

  • Vid blötsnö: för genomfartsleder 4-8 cm och bostadsgator 6-10 cm.
  • Vid kallsnö: för genomfartsleder 8-12 cm och bostadsgator 12-16 cm.

  Prioriteringsordning

  1. Gång- och cykelvägar samt trottoarer (ej inom rekreationsområden).
  2. Genomfartsvägar / busslinjer.
  3. Bostadsgator i lutande terräng.
  4. Övriga genomfartsvägar.
  5. Övriga bostadsgator.

  Snö från tomtmark

  Du får inte köra snö från tomtmark ut på gatan (även gångbana). Tänk på att vid plogning får grannen din snö. Det är inte bra för grannsämjan!
  Kommunen har inga resurser att i samband med snöröjning av gator ta bort snö från enskilda infarter. Det är endast vid isrivning av gator, som en följetraktor röjer undan is vid infarter, och då i mån av tid.

  Skador

  Skador som beror på snöröjning avhjälps i regel efter vintersäsongens slut. Vid skada ring kultur- och teknikförvaltningen för besiktning. Du som är särskilt utsatt, markera gärna ditt staket eller din häck med markeringskäpp.

  Sopkärl och postlådor

  Sopkärl och postlådor ska placeras så att de inte utgör hinder för snöröjningen. De ska vara placerade minst 1 meter från vägkanten, max 1,5 meter. För att skada inte ska uppstå på dyra postlådor, bör de bytas ut under vintern. Om skada uppstår på postlådan under vinterväghållningen, ersätts den med en vanlig standardpostlåda.

  Bilparkering

  Snöröjningen underlättas genom att man undviker att parkera på gator och vägar när snöröjning pågår.

  Takskottning

  Då snö skottas ned från tak på gatumark, måste detta anmälas till polisen. Det är en kostnadsfri anmälan. Vid anmälan anges vissa villkor för att få använda gatan som upplag under en kortare tid.

  Snö och is som husägare skottar ned från hustak kan medföra problem för den som sköter snöröjningen och halkbekämpningen. Självfallet är det husägarens skyldighet att bortforsla det som hamnat på gatan. Det åligger vidare fastighetsinnehavaren att snarast vid halka sanda gångbaneutrymmet, eller att vidta åtgärder till motverkande av halka.

  Fastighetsägarnas skyldigheter enligt ordningslagen 3 kap

  Åtgärder till skydd för personer och egendom

  3 § Brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar som medför risk för skada på personer eller egendom på offentlig plats, skall avhjälpas utan oskäligt dröjsmål.

  Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas.

  Ansvaret för att åtgärderna i första och andra styckena vidtas vilar på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.

  Riktlinjer för verksamhet väg och trafik

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »