Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Regler och rutiner

  Vi tillämpar en policy i psykosociala frågor och har en likabehandlingsplan samt en plan mot kränkande behandling . Vårt mål är att din studiemiljö skall vara fri från mobbning, rasism, kränkande behandling, drogmissbruk, skadegörelse, våld och kriminalitet. Alla har ett ansvar att bidra till en god arbets- och studiemiljö.

  Har du blivit kränkt?

  Ta kontakt med din lärare, studie- och yrkesvägledare, kurator eller rektor om du själv blivit kränkt eller om du misstänker något av ovanstående på skolan.

  Drogfri skola

  Vår skola är drogfri. Vi accepterar inte att någon vistas i skolans lokaler påverkade av alkohol, narkotika, sniffnings- eller dopingpreparat.

  Våra planer

  Vår likabehandlingsplan och handlingsplan mot alkohol och droger finns att läsa på:

  Ur Skolverkets Allmänna råd:

  Personal får aldrig utsätta en elev för diskriminering eller kränkande behandling.

  Diskriminering

  • En elev missgynnas direkt eller indirekt av skäl som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  • Diskriminering förutsätter att en person med någon form av makt utför den.
  • Elever kan inte diskriminera varandra.

  Trakasserier

  • Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (se ovan).
  • Om en personal utför trakasserier benämns det diskriminering.
  • En eller flera elever kan trakassera en eller flera elever.

  Kränkande behandling

  • Ett uppträdande som inte är diskriminering, men som kränker någons värdighet.

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »