Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Avgifter och regler

  Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Avgiften betalas månadsvis, 12 gånger per år. Ni abonnerar på och betalar för platsen även om barnet är frånvarande.

  Avgiftsgrundande inkomst

  Till avgiftsgrundande inkomst räknas till exempel

  • lön och andra skattepliktiga förmåner i anslutning till din anställning
  • inkomst av näringsverksamhet
  • skattepliktiga arvoden, till exempel ersättning för styrelseuppdrag, arvodesersättning till familjehem eller vårdbidrag (arvodesdelen)
  • sjukpenning och sjukbidrag
  • föräldrapenning
  • arbetslöshetsersättning från A-kassa
  • aktivitetsstöd
  • pension (ej barnpension)
  • livränta.

  Inkomstuppgift lämnas när

   • ditt barn börjar på förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet
   • kommunen begär det
   • hushållets inkomst förändras
   • hushållets sammansättning ändras, till exempel om ni flyttar ihop eller isär.

   Avgiftsnivåer 2022

   Avgiften för förskola. fritidshem och annan pedagogisk verksamhet beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst.

   Maxtaxa

   Maxtaxa innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli baserad på hushållets gemensamma inkomst, en maxavgift. Inkomsttaket i maxtaxan justeras årligen av Skolverket.

   Inkomsttaket för maxtaxa år 2022 är 52 410 kronor/mån.

   Beräkna din avgift

   Testa att beräkna din avgift här.länk till annan webbplats

   Observera att du ska ange hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt när du testar att räkna ut din avgift.

   Avgifter för 2022

   Avgift för barn 1-2 år som är placerade i förskola

   I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

   Inkomst/månad

   Barn 1

   Barn 2

   Barn 3

   Barn 4

   % av inkomst

   3%,
   max 1 572 kr

   2%,
   max 1 048 kr

   1%,
   max 524 kr

   Ingen avgift


   Allmän förskola 3-5 år, avgiftsfri verksamhet

   För barn 3-5 år (från och med augusti det år barnet fyller 3 år). Omfattar 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider.

   I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

   Inkomst/månad

   Barn 1

   Barn 2

   Barn 3

   Barn 4

   % av inkomst

   Ingen avgift

   Ingen avgift

   Ingen avgift

   Ingen avgift


   Avgift för barn 3-5 år som är placerade i förskola med en vistelsetid över 15 timmar per vecka

   För barn 3-5 år (från och med augusti det år barnet fyller 3 år) med en vistelsetid över 15 timmar per vecka får en reducering av taxan med 30%.

   I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

   Inkomst/månad

   Barn 1

   Barn 2

   Barn 3

   Barn 4

   % av inkomst

   3%,
   max 1 572 kr*

   2%,
   max 1 048 kr*

   1 %,
   max 524 kr*

   Ingen avgift

   * taxan reduceras med 30%.


   Avgift för barn placerade i fritidshem

   I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

   Inkomst/månad

   Barn 1

   Barn 2

   Barn 3

   Barn 4

   % av inkomst

   2%,
   max 1 048 kr

   1%,
   max 524 kr

   1%,
   max 524kr

   Ingen avgift

   Sidan uppdaterad

    

   Kontakta oss

   Telefon: 060-16 31 00 (växel)

   E-post: timra.kommun@timra.se


   Timrå kommun

   Köpmangatan 14

   861 82 Timrå

   Organisationsnummer: 212000-2395


   Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

   Om webbplatsen

   Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


   Om webbplatsen »

   Navigera på webbplatsen »

   GDPR »

   Tillgänglighetsredogörelse »

   Om cookies »

   Följ oss

   Facebooklänk till annan webbplats »

   Instagramlänk till annan webbplats »

   LinkedInlänk till annan webbplats »

   Kontakta oss

   Telefon: 060-16 31 00 (växel)

   E-post: timra.kommun@timra.se


   Timrå kommun

   Köpmangatan 14

   861 82 Timrå

   Organisationsnummer: 212000-2395


   Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

   Om webbplatsen

   Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


   Om webbplatsen »

   Navigera på webbplatsen »

   GDPR »

   Tillgänglighetsredogörelse »

   Om cookies »

   Följ oss

   Facebooklänk till annan webbplats »

   Instagramlänk till annan webbplats »

   LinkedInlänk till annan webbplats »