Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Avgifter och regler

  Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Avgiften betalas månadsvis, 12 gånger per år. Ni abonnerar på och betalar för platsen även om barnet är frånvarande.

  Avgiftsgrundande inkomst

  Till avgiftsgrundande inkomst räknas till exempel

  • lön och andra skattepliktiga förmåner i anslutning till din anställning
  • inkomst av näringsverksamhet
  • skattepliktiga arvoden, till exempel ersättning för styrelseuppdrag, arvodesersättning till familjehem eller vårdbidrag (arvodesdelen)
  • sjukpenning och sjukbidrag
  • föräldrapenning
  • arbetslöshetsersättning från A-kassa
  • aktivitetsstöd
  • pension (ej barnpension)
  • livränta.

  Inkomstuppgift lämnas när

  • ditt barn börjar på förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet
  • kommunen begär det
  • hushållets inkomst förändras
  • hushållets sammansättning ändras, till exempel om ni flyttar ihop eller isär.

  Avgiftsnivåer 2021

  Avgiften för förskola. fritidshem och annan pedagogisk verksamhet beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst.

  Observera att du ska ange hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt när du testar att räkna ut din avgift.

  Maxtaxa

  Maxtaxa innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli baserad på hushållets gemensamma inkomst, en maxavgift. Inkomsttaket i maxtaxan justeras årligen av Skolverket.

  Inkomsttaket för maxtaxa år 2021 är 50 340 kronor/mån.

  Beräkna din avgift

  Testa att beräkna din avgift här.länk till annan webbplats

  Avgift för barn 1-2 år som är placerade i förskola

  I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

  Inkomst/månad

  Barn 1

  Barn 2

  Barn 3

  Barn 4

  % av inkomst

  3%,
  max 1 510 kr

  2 %,
  max 1 007 kr

  1 %,
  max 503 kr

  Ingen avgift


  Allmän förskola 3-5 år, avgiftsfri verksamhet

  För barn 3-5 år (från och med augusti det år barnet fyller 3 år). Omfattar 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider.

  I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

  Inkomst/månad

  Barn 1

  Barn 2

  Barn 3

  Barn 4

  % av inkomst

  Ingen avgift

  Ingen avgift

  Ingen avgift

  Ingen avgift


  Avgift för barn 3-5 år som är placerade i förskola med en vistelsetid över 15 timmar per vecka

  För barn 3-5 år (från och med augusti det år barnet fyller 3 år) med en vistelsetid över 15 timmar per vecka får en reducering av taxan med 30%.

  I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

  Inkomst/månad

  Barn 1

  Barn 2

  Barn 3

  Barn 4

  % av inkomst

  3%,
  max 1 510 kr*

  2%,
  max 1 007 kr*

  1 %,
  max 503 kr*

  Ingen avgift

  * taxan reduceras med 30%.


  Avgift för barn placerade i fritidshem

  I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

  Inkomst/månad

  Barn 1

  Barn 2

  Barn 3

  Barn 4

  % av inkomst

  2 %,
  max 1 007 kr

  1 %,
  max 503 kr

  1 %,
  max 503 kr

  Ingen avgift

   

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies