Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Lagstiftning

  Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att de livsmedel som når konsumenterna uppfyller livsmedelslagstiftningens krav på att vara säkra och att reglerna om märkning och spårbarhet följs. Som verksamhetsutövare är du skyldig att skaffa dig kunskap om vilka regler som gäller för just din verksamhet.

  Skyldigheter

  Som livsmedelsföretagare har du flera skyldigheter:

  • du måste servera säker mat,
  • betala en årlig kontrollavgift till kommunen,
  • ge miljö- och byggkontoret den information de vill ha när de kontrollerar din verksamhet.

  Rättigheter

  Som livsmedelsföretagare har du flera rättigheter:

  • att bli bemött av inspektören med respekt och kunnighet,
  • att kommunen inte ställer andra krav på din verksamhet än de som finns i livsmedelslagstiftningen,
  • att överklaga ett beslut som kommunen fattat.

  Krav

  Om verksamheten inte uppfyller lagens krav på säker mat, kan inspektören till exempel kräva att lokalen byggs om och att delar av eller hela verksamheten behöver stängas.

  Undvik onödiga kostnader genom att ha en bra planering och kontroll på din verksamhet.

  Lagar, förordningar och vägledningar

  Livsmedelslagstiftningen i Sverige påverkas av EU-lagstiftningen. EG-förordningar gäller direkt i Sverige och behöver därför inte föras in i svensk lag. EG-direktivens regler förs in i den svenska livsmedelslagstiftningen, ofta i form av föreskrifter, och blir därmed gällande i Sverige.

  I Sverige är den yrkesmässiga hanteringen av livsmedel reglerad i livsmedelslagen, livsmedelsförordningen samt i föreskrifter. Livsmedelsverket är den centrala myndighet som utfärdar de föreskrifter som mer i detalj reglerar livsmedelshanteringen. Dessa publiceras i verkets egen författningssamling, LIVSFS (tidigare SLVFS). Livsmedelsverket har utfärdat föreskrifter om bland annat märkning och hantering.

  Länkar

  Svensk livsmedelslagstiftning finns på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats. Från och med 1 januari 2006 gäller ett flertal nya EG-förordningar som berör den enskilde livsmedelsföretagaren. Förordningarna och vägledningar går också att finna på Livsmedelsverkets hemsida.

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »