Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Verksamhetsplan och budget 2022-2024

  Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om budget för kommande treårsperiod. Det innebär att den budget som beslutades den 14 juni 2021 avser perioden 2022-2024.

  Genom budgetbeslutet har kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag fördelats till kommunens olika verksamheter.

  Prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner

  För att veta hur mycket skatteintäkter och generella statsbidrag vi kan fördela till verksamheterna under nästa år använder kommunen prognoser från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som beskriver hur samhällsekonomin och arbetslösheten förväntas utvecklas och hur det påverkar våra skatteintäkter och generella statsbidrag.

  Budgeten i juni kommer under hösten att kompletteras med verksamhetsplan för respektive nämnder.

  Budgetförutsättningar uppdateras med regeringens höstbudget och SKR:s skatteunderlagsprognos som kommer i oktober.

  Sveriges kommuner går mot ett långsiktigt mer utmanande läge, främst med anledning av en förändrad demografi med fler unga och äldre som tar del av kommunernas tjänster i form av skola, vård och omsorg. Samtidigt ökar inte andelen personer i arbetsför ålder lika mycket vilket innebär att färre ska försörja fler. Det gäller Timrå kommun också.

  Uthållighet är nödvändigt

  I Timrå kommun planerar vi vår verksamhet långsiktigt utifrån vår strategiska plan. Kommunfullmäktige har pekat ut ett antal övergripande mål under perioden som nämnderna och verksamheterna jobbar mot.

  Kommunsektorn har utmaningar som behöver mötas med bland annat digitalisering, än mer samverkan med samhällets olika aktörer, utveckling av arbetssätt och så vidare.

  Timrå kommun har en bra stabil grund att stå på och vi ska fortsätta att ge Timråbor, företag och besökare service av så hög kvalitet som möjligt.

  Budget- och verksamhetsplaner

  Dubbelklicka på den röda rutan ovan för att välja vilket arkiv som filer skall hämtas från.

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies