Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Jämställd inkludering 2.0

  jpg
  "För den invandrade kan våra svenska system vara som en djungel att befinna sig i." Illustration ur Förhållningssätt i samtalet för tidigare inkludering av utrikesfödda till arbetsmarknaden -En vägledning med frågebatteri.


  Projektperiod: 2024-01-01—2024-12-31.

  Finansiering: §37-medel från Länsstyrelsen.

  Vi arbetar för att:

  Insatserna under projektperioden ska aktivt och individfokuserat arbeta för att utrikesfödda kvinnor med låg eller avsaknad skolbakgrund samt bristande kunskaper i det svenska språket får en ökad förståelse och kunskap om den svenska arbetsmarknaden och stärka dem i både välmående, hem och samhälle.

  Vårt syfte med projektet:

  Enheten för hållbar försörjning (försörjningsstöd, integration, Kompetenscenter och dess arena) har lyft behovet av stärkt samverkan med tydligare insatser och planeringar för att tätt stötta och coacha målgruppen längs vägen mot en egen hållbar försörjning. En förstärkt samplanering för insatser kring individen behövs för att bidra till mer social samvaro och för att möjliggöra en snabbare väg mot arbete. Genom att samverka med verksamheter och enheter som målgruppen har kontakt med, knyter vi samtidigt ett starkare skyddsnät kring individen.

  Vi har:

  Under 2023 har vi tillsammans med målgruppen tagit fram hur behoven av stöd ser ut och genom svaren arbetar vi efter ett förhållningssätt som ska stärka individen och makten över det egna livet.

  Vi vill att:

  • Individen känner sig sedd, hörd, viktig och delaktig i samhället,
  • upplever ett närmande till arbetsmarknaden,
  • får en ökad förståelse/insikt om arbetsmarknaden, yrken och de möjligheter som finns,
  • känner en förbättrad/ökad språkutveckling genom medverkan i insatserna, samt
  • upplever en ökad självständighet och glädje genom en meningsfull vardag.

  Vi ska:

  Hjälpa målgruppen att öka förståelse för:

  • Aktivitetsrapportering och kontakt med Arbetsförmedlingen.
  • Arbetsmarknadskontakter och nätverksskapande.
  • Anmälan och inskrivning till andra insatser (inom Kompetenscenter).
  • Barnomsorg; informera om vilka möjligheter som finns (t.ex nattis och fritids).
  • Dokumentförståelse/tolkning.
  • Förklaring av VAB och dess rapportering.
  • Förståelse av försörjningsstödets roll och vad man kan få hjälp med (glasögon, hörapparat mm).
  • Föräldraledighet och hur den kan delas mellan vårdnadshavare.
  • Hälsa (insatser via Kompetenscenter och Matrona).
  • Kulturskillnader, stigman.
  • Praktik, arbetsträning, språkträning.
  • Sjukvårdsbesök och tidsbokning.
  • Skola, SFI och det muntliga språket.
  • Studiebesök, inspirationsträffar.

  Utöver ovanstående insatser kommer personerna att erbjudas parallella arbetsmarknadsinriktade och individanpassade insatser på Kompetenscenter och dess Arena.

  Vi vill samverka:

  Projektet kommer att spela en mycket viktig roll i samverkan mellan insatser och verksamheter inom kommunen. Vi kommer att verka för en samverkan mellan myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården, SFI och Socialtjänsten och kvinnorna.

  Under 2023 producerade Jämställd inkludering ett metodstöd för att förbättra arbetssättet och förhållningssättet till målgruppen. Se pdf under Länkar.

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »