Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Etableringen i Torsboda

  En digital skiss över Torsboda Nord och Syd.

  Nu är den första etableringen i Torsboda klar. Kommunerna i Timrå, Sundsvall och Härnösand arbetar tillsammans för att hantera etableringen på Torsboda Syd av det världsledande green-techbolaget PTL . Arbetet med grannområdet Torsboda Nord fortsätter. Fler nya invånare till regionen och tusentals nya jobb ställer krav på samhället.

  Händelser

  Pressmeddelande; 165 675 000 kronor för Torsboda Syd

  Infrastruktursatsningar, arbete för att attrahera inflyttare och utbildningsinsatser är något av innehållet i avtalet mellan PTL och Torsboda Industrial Park. 165 675 000 kronor är priset för industrimarken.

  Torsboda Industrial Park AB har nu sekretessprövat det avtal som skrevs med PTL i våras om att etablera en batteridelsfabrik i Torsboda. Delar i avtalet offentliggörs nu.

  Torsboda Industrial Park ansvarar för att göra marken klar för etablerande företag vad gäller exempelvis detaljplan, vägar, vatten och avlopp till industriparken, medan företagen själva ansvarar för markarbetet på site. Infrastrukturen behövs till industriparkens alla kommande etableringar.

  – Vi bedömer att det här på sikt inte belastar skattebetalarna utan att vi får igen investerade pengar för logistik och genomförande i takt med att markområdena säljs. På samma sätt ger insatserna för vår samhällsutveckling fler invånare som i sin tur leder till ökade skatteintäkter, säger Stefan Dalin (S), ordförande Torsboda Industrial Park AB och ordförande kommunstyrelsen Timrå.

  Kommunerna ansvarar för bland annat att skapa utbildningsmöjligheter som matchar batteriindustrins behov, att arbeta aktivt med att attrahera inflyttare och att skapa ett ”International house”.

  Allt är inte offentligt

  Vi har hela tiden sagt att vi vill visa så mycket som möjligt så snart som möjligt. Däremot kommer delar av avtalet fortsätta att vara sekretessbelagt.

  – Det är naturligt att delar i affärsuppgörelser inte blir offentliga. Det kan exempelvis vara information om tidsplaner, tekniska lösningar eller vad ett företag planerar framåt. Vi värnar också vårt eget förhandlingsläge i diskussioner med andra kunder, säger Christian Söderberg, vd Torsboda Industrial Park AB.

  Läs pressmeddelandet i sin helhet och ta del av avtalet (torsboda.com) »länk till annan webbplats

  Detaljplan Torsboda Nord

  Torsboda Nord ligger cirka 2,5 kilometer väster om Söråkers centrum. Planområdet ligger strategiskt nära E4, flygplats, järnväg och hamn och utgör en del av ett större industriområde för energiintensiv industri.

  Syftet med en exploatering av området är att möta regionens behov av större etableringar för att utveckla hela regionens näringsliv och arbetsmarknad. Området ligger strategiskt placerat nära djuphamn, järnväg, E4 och flygplats mitt emellan Sundsvall och Härnösand. Detta borgar för att verksamheter på området kommer ha goda möjligheter att kompetensförsörja sin verksamhet.

  I ett extrainsatt sammanträde för kommunfullmäktige den 28 augusti antogs detaljplan Torsboda Nord.

  Trafikplats Torsboda industripark

  Det planeras att byggas en tillfällig trafikplats på E4 i höjd med Torsboda i Timrå. Syftet med trafikplatsen är att göra det möjligt att ta sig till och från det planerade industriområdet i Torsboda på ett smidigt och säkert sätt och att den ska fungera under tiden Trafikverket planerar, projekterar och bygger en permanent lösning.

  Samtidigt arbetar Trafikverket tillsammans med Torsboda Industrial Park AB enligt avtal, tecknat mellan Timrå kommun och Trafikverket, med en vägplan samt projektering och produktion av en ny permanent trafikplats.

  Av- och påkörningsramper ska byggas till och från E4 i både östlig och västlig riktning så att både norr- och södergående trafik kan passera in och ut från området.

  Kommunstyrelseordföranden i Härnösand, Sundsvall och Timrå samt regionstyrelsens ordförande uppvaktar Trafikverket för att få till stånd en dialog om hur myndigheten ser på sin roll och uppgift i den nyindustrialisering som pågår i Västernorrland.

  Elnätet Torsboda

  Den första etableringen på Torsboda kräver att elnätet byggs ut. Anslutningen förbereds nu och har föregåtts av ett grundligt och nära samarbete mellan Torsboda Industrial Park och E.ON.

  Informationsträffar

  Under tre dagar mellan den 8-10 maj hölls informationsträffar i Timrå, Sundsvall och Härnösand dit medborgare och företag bjudits in. Ett sätt att skapa dialog och ges möjlighet att ställa sina frågor gällande industrietableringen i Torsboda.

  Presskonferens den 4 maj 2023

  Den 4 maj 2023 hölls en presskonferens där det tillkännagavs attTorsboda Industrial Park skrivit avtal med det världsledande green tech-företaget PTL – en av Northvolts viktigaste leverantörer.

  Torsboda Industrial Park skriver avtal med PTL

  Torsboda Industrial Park skriver avtal med det världsledande green-techbolaget PTL. Bolaget planerar att bygga Europas största anläggning för tillverkning av anodmaterial vilket innebär att fabriken i Torsboda blir en av de viktigaste leverantörerna till den svenska batteritillverkaren Northvolt.

  Målet är att uppföra en toppmodern fabrik med högsta hållbarhetskrav som drivs av 100 procent grön energi.

  Etableringen stärker Västernorrland som nav för den gröna omställningen och väntas skapa 1900 arbetstillfällen i regionen. Bolaget har som ambition att inrätta en avdelning för forskning och utveckling som ska sysselsätta 300 personer. Stora gröna etableringar skapar ringar på vattnet och fler företag kommer att följa och med dem flera tusen jobb ytterligare.

  Avverkning

  Avverkningen av området Torsboda Syd har gått enligt plan och är nu färdigt. I samband med avverkningen anlade man en tillfällig skogsbilväg som kommer att fungera som en extra räddningsväg under kommande byggprojekt.

  Kommunernas satsningar och åtaganden

  Kommunernas insatser görs för att skapa en hel industripark i Torsboda som även gynnar framtida etableringar och Sundsvallsregionen som helhet. Många av dessa insatser jobbar vi med på olika sätt redan idag.

  Business services team

  Torsboda Industrial Park ska se till att ha en organisation för att kunna stötta etablerande företag och underleverantörer i kontakter med varandra, myndigheter, närboende och invånare. Vi ska ta tillvara på möjligheterna som följer med stora investeringar så att det gynnar vår region. Här finns 13 miljarder möjligheter! Torsboda Industrial Park ska tillsammans med kommunerna stötta etablerande företag och underleverantörer i kontakter med varandra, myndigheter, närboende och invånare. Vi har redan sett att det här är en viktig funktion som gör stor nytta för etablerande företag.

  International House

  Ett international house är en servicefunktion som ska hjälpa internationell arbetskraft, internationella studenter och talanger som flyttar till vår region med att komma in i Sverige och till vår region på ett smidigt sätt. Det kan handla om lotsning inom myndighetsfrågor, hjälp med att skaffa svenskt bankkonto, hitta bostad, skola eller en utbildning eller arbete till en medföljande partner.

  I Sverige finns idag ett International House i Göteborg och fler är på gång. Att attrahera internationell kompetens är viktigt både för befintliga arbetsgivare och nya etablerare, och kampen om kompetens är stenhård, inte bara i Sverige, utan i hela världen. Att få ett bra bemötande och praktisk hjälp när man är ny i ett land kan avgöra om man väljer att bosätta sig permanent på orten

  Talangattraktion

  Det finns många olika aktörer som arbetar med talangattraktion och kompetensrekrytering. Kommunerna kommer att samverka med dessa då hela regionens näringsliv och offentlig sektor är i behov av kompetensförsörjning. Vi ska inom ramen för ett regionalt projekt (SAM), identifiera mer precisa former för hur vi ska arbeta. Det kan exempelvis handla om hur arbetsgivare i regionen kan möta potentiella medarbetare från hela världen. Vi kommer att inhämta erfarenheter från andra framgångsrika rekryteringssatsningar för att göra insatser som ger mest effekt.

  Educational Center

  Educational Center är den samlade rubriken på det utbud av utbildningsmöjligheter som vi inom Sundsvall, Timrå, Härnösands kommuner i samverkan med Mittuniversitetet och andra utbildningsinstitutioner kan erbjuda arbetskraften i den nya gröna industrin och dess tillhörande samhällsomvandling. Här finns redan idag ett stort utbud från gymnasial nivå, yrkesvux, YH-utbildningar upp till universitetsnivå. Vuxenutbildningen har flexibilitet att snabbt möta uppkomna utbildningsbehov.

  Vi har redan idag väl utbyggda utbildningsmiljöer med Mittuniversitetet i Sundsvall som huvudort. Campus Härnösand har bland annat energitekniskt laboratorium och VR-miljöer.

  FAQ

  Är avtalet med PTL bra för kommunerna?

  Det är en långsiktig investering som skapar tillväxt i regionen. Hela satsningen på Torsbodas industriområde behöver ses som en helhet. Det skapar förutsättningar för inflyttning - människor som lever, bor och verkar i våra kommuner. Det är där vinsten ligger, då människor flyttar hit. En större etablering bidrar i förlängningen till en fortsatt satsning på en stark välfärd och en god samhällsservice.

  Hur är det säkrat att arbetstillfällena i fabriken faktiskt kommer kommunerna till gagn?

  I avtalet med PTL beskrivs syftet med att vi gör affären och att PTL etablerar en verksamhet som genererar arbetstillfällen som en av anledningarna till att avtal skrivs. Att vår site ligger i närheten av flera städer och samhällen är också en av anledningarna till att PTL valt det här stället. PTL har tydligt uttalat att de vill att majoriteten av de som arbetar i fabriken ska bo i arbetsmarknadsregionen.

  Varför satsar vi på en stor etablering av elintensiv industri?

  Inför kommande år står Timrå kommun, likt många andra kommuner, inför ekonomiska utmaningar. SCB:s prognoser säger att Västernorrland kommer tappa ca 38 000 invånare till 2040. Kommunerna och regionens plan för att möta detta är att ta plats inom den gröna industrialiseringen där vi, tack vare tillgången till grön el, har unika förutsättningar för elintensiv grön produktion, inom till exempel batteriproduktion. Ett led i detta är att bygga Torsboda industripark, en gemensam satsning för ett större kluster av producerande företag inom den gröna industrin. Vi behöver få fler inflyttare för att öka skatteintäkterna och för att kunna hålla en fortsatt god välfärd.

  En ny stor etablering bedöms medföra att fler bosätter sig i Timrå och att antalet förvärvsarbetande ökar, och därmed även kommunens skatteintäkter.

  Varför Torsboda?

  Torsboda Industripark ligger intill Bottenhavets kust vid Sveriges geografiska mittpunkt. Platsen är omgiven av ett storslaget landskap med världsarvet Höga Kusten som granne.

  Vårt område, på över 150 hektar, producerar 450 MW grön energi till en av de lägsta kostnaderna i Europa. Med tre städer och ett universitet inom 30 minuter från site säkerställer vi nödvändig kompetensförsörjning och arbetskraft.

  Flygplats, järnväg och tre hamnar nära området borgar för utmärkta kommunikationer. Dessutom står Sundsvalls Logistikpark, med förutsättningar att bli ett av Sveriges viktigaste transportnav, klar i slutet av 2023.

  Vår politiskt stabila region, vårt gynnsamma klimat och våra goda kommunikationer, gör Torsboda till det optimala valet för energiintensiv industri.

  Kommer det finnas tillräckligt med bostäder?

  I Timrå kommun finns det gott om möjligheter att bygga bostäder. I dagsläget finns möjlighet att bygga 1586 bostäder med plats för 3450 boende. Dessa områden är detaljplanelagda eller utpekade i översiktsplanen. Bostäder för 1100 personer kan vara på plats redan år 2026.

  I planeringen inför 2024 kommer vi att utvärdera vilka områden vi bör utreda ytterligare.

  För år 2026 kan bostäder för ca 1100 tillfälliga arbetare vara på plats.

  Mer information om möjligheterna att bygga bostäder »

  Hur förbereder sig Timrå kommun?

  I slutet av 2022 påbörjade Timrå kommun ett internt analysarbete utifrån ett tillväxtscenario kopplat till en stor kommande industrietablering med totalt 3500 anställda i Torsboda. Kommunens förvaltningar och bolag gavs i uppgift att utreda och analysera hur respektive verksamhet kommer att påverkas av ett sådant tillväxtscenario.

  Syftet med analysarbetet var att identifiera viktiga frågor som ska lyftas till planeringsprocessen för verksamhetsplan och budget 2024-2026. 

  Följande tematiska områden har analyserats:

  • Bostäder
  • Företagsservice/industrimark
  • Kompetensförsörjning
  • Utbildning
  • Vård och omsorg
  • Kommunikation och attraktivitet
  • Kultur och fritid
  • Kommunikationer
  Torsbodas logotyp.
  ""

  Christina Eriksson

  Telefon: 060-163430

  E-post: christina.eriksson@timra.se

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »