Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Timrås platsvarumärke

  En flicka håller i en mashmallow. Hon skrattar.

  I februari landade vi i en analys med en tydlig strategi för platsvarumärket Timrå. Den har sin utgångspunkt i att fånga och möta behov hos er som bor och verkar i Timrå - tillsammans ska vi leva, växa och mötas. Men hur upplevs platsen och vad har den för särprägel? Efter en paus med arbetet, bland annat på grund av pandemin, har nu arbetet med platsvarumärket åter tagits upp.

  Platsvarumärket From Timrå with love är ett initiativ från Timrå kommun och syftar till att stärka bilden av Timrå som plats. Kommunen började arbeta operativt med platsvarumärket 2017. Uppdraget med platsvarumärket Timrå är beslutat av kommunstyrelsen och har sin utgångspunkt i inriktningsmålet ”en trygg och attraktiv plats för alla”.*

  Behovet av att lyfta fram Timrå som plats är stort eftersom vi behöver växa och bli fler. Vi som bor, jobbar, driver företag eller är aktiv i föreningslivet behöver samtliga hjälpa till och inspirera till inflyttning genom att engagera sig och berätta om sin plats för varandra och omvärlden, Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun.

  Analys och tillvägagångssätt till grund för arbetet med platsvarumärket

  Ett platsvarumärke beskrivs som summan av de associationer som finns kring platsen, hos invånarna och omvärlden. Det ägs av alla gemensamt som bor och verkar på platsen. Av den anledningen har vi engagerat invånare, representanter från företag och föreningar samt politiker för att ta reda på vad som är unikt med Timrå.

  Tillvägagångssätt

  Under hösten 2021 genomfördes ett antal djupintervjuer med invånare samt representanter från företag och föreningar i Timrå. Olika flyttanledningar undersöktes genom att gå på djupet i ämnet med bland annat en docent i kulturgeografi som specialiserat sig på flyttmotiv. Det gjordes även djupintervjuer med personer som valt att flytta tillbaka till Timrå efter många år på annan ort. Insamlingen av material resulterade i en analys och en tydlig strategi för hur platsen Timrå ska kommuniceras.

  Som komplement till intervjuerna genomförde SCB på uppdrag av Timrå kommun en medborgarundersökning för första gången 2021 - en undersökning som kommer att fortsätta varje år för att mäta förflyttning av invånarnas attityder och inställningar till platsen Timrå.

  Timrå är en plats där det finns goda möjligheter att bo bra och leva gott. Här kan man växa och utvecklas genom hela livet. Därför är det viktigt för oss att fortsätta att prioritera en tydlig marknadsföring av platsen Timrå, säger Tony Andersson (M), oppositionsråd Timrå kommun.

  *Källa: Verksamhetsplan och budget 2022-2024

  Timrås platsvarumärke – From Timrå with love »länk till annan webbplats

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »