Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kultur- och tekniknämnden

  Kultur- och tekniknämnden ansvarar för bland annat följande områden:
  gator, vägar, trafik, avfall och återvinning, fastigheter, anläggningar, skog, park, kultur och fritid.

  Kultur- och teknikförvaltningen bereder ärenden som tillhör kultur- och tekniknämndens ansvarsområden.

  Kultur- och tekniknämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare och sammanträder 7 gånger per år.

  Kultur- och tekniknämndens övergripande uppgifter:

  • Förvalta kommunens fastigheter och vid behov anskaffa verksamhetslokaler och i mån av beslut verkställa nybyggnationer och större om- och tillbyggnader samt mot hyra eller annan ersättning upplåta lokaler/fastigheter och tillhandahålla lokalvård
  • Förvalta och sköta kommunens skogsbruksfastigheter och övrig mark, samt svara för utarrendering av mark, jakt- och fiskerätter, utarrendering av mark kräver hörande av kommunstyrelsen innan arrendeavtal upprättas, avslutas eller förlängs
  • Företräda kommunen som markägare i samband med ledningsrättsåtgärder
  • Förvalta och driva kommunens industrivattenanläggning, svara för renhållning i kommunen och sköta vägar, gator och allmänna parkeringar samt industrispår
  • Ansvara för och bedriva verksamhet vid kommunens slamlaguner
  • Ansvara för drift och verksamhet av kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet, skötsel av parker, bad- och lekplatser, där annat inte föreskrivs i upprättat avtal med annan part
  • Ansvaret för det som föreskrivs i lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
  • Ansvara för bidrag till föreningar, studieorganisationer och samlingslokaler
  • Bedriva biblioteksverksamhet
  • Bedriva barn- och ungdomsverksamhet samt allmänkulturell verksamhet genom olika projekt och program
  • Ha övergripande ansvar för kulturmiljöfrågor
  • Ansvara för kommunens konstinnehav
  • Erbjuda kommunmedborgarna en meningsfull och stimulerande kultur- och fritidsverksamhet så att dessa utvecklas och trivs med att bo och leva i kommunen
  • Ansvara för att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett

  Ordförande:  Gunnar Grönberg (S) telefon 073-040 09 66
  Vice ordförande: Anna-Lena Fjellström (S) telefon 070-554 31 54

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies