Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Laglighetsprövning, (kommunalbesvär)

  Rätt att överklaga har du som är folkbokförd i Timrå kommun eller äger fast egendom i kommunen. Du behöver inte vara personligen berörd av beslutet.

  När beslutet är justerat (protokollet underskrivet) och anslag om justering är uppsatt på kommunens anslagstavla kan du överklaga det. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet räknat från den dag då anslaget sattes upp. I varje protokoll står det när anslaget sätts upp på anslagstavlan. Det kostar inget för den som överklagar.

  Överklagan måste vara skriftlig och ska skickas till: Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314, 871 27 Härnösand.
  I din överklagan skriver du: - vilken instans (nämnd eller kommunfullmäktige) som fattat beslutet - vilket datum beslutet fattats och vilket paragrafnummer det har i mötesprotokollet - varför du vill att beslutet ska upphävas.

  Vad händer efter du överklagat?

  Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning eller
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget eller
  • beslutande organ har överskridit sina befogenheter eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

  Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte sätta in ett annat beslut i stället. Om förvaltningsrätten upphäver ett beslut betyder det att det inte finns något beslut i ärendet längre. Om kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt som möjligt återställa det som gjorts.

  Du kan läsa mer om laglighetsprövning i Kommunallagens 13 kapitel.länk till annan webbplats

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies