Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Tolvösanden

  Vid Tolvösanden finns ett av Timrås mest opåverkade strandområde med fina strandängar och sandstränder. En så kallad krumudde är bildat längst ut på Tolvösanden av så kallade strandparallella strömmar som går längs kusten från Indalsälven. Tolvösand är ett så kallat Natura 2000 område. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU.

  Det är ett långgrunt område och landhöjningen gör att det grundas upp från år till år. Ett smalt parti med en lite djupare ränna mellan Granön och Myckeläng finns dock kvar som möjliggör för båtar att ta sig förbi. Markerna i byn Myckeläng på Tynderölandet är tydligt påverkade av Alnöintrusionens kalkrika bergarter. Här finns gråallundar, havsstränder samt ängs- och betesmarker med en för norrländska förhållanden ovanlig flora och fauna. Gråallunden är som finast under maj och början av juni med blomning av växter såsom smånunneört, desmeknopp, skuggviol och mängder av blåsippor och vitsippor. Nordlundarv, nordisk stormhatt och stinksyska är tre andra karaktärsarter som blommar lite senare.

  Flora

  Den manshöga nordisk stormhatt når här havet vilket den inte gör någon annanstans i Sverige. Knuten till stormhatten är också stormhattshumla som med sitt långa snyte är väl anpassad till att suga nektar ur stormhattens blommor. Speciellt för området är också mnemosynefjärilen som under soliga och varma junidagar ses flyga i områdets vägkanter och bryn.

  Strandängen vid havet hyser bland annat fyrling, kärrvial, ävjebrodd, klapperstarr och strandmyskgräs. Intressant är förekomsten av mellanhästsvans som är en hybrid mellan den vanliga hästsvans och den i Sverige mycket sällsynta ishavshästsvansen. Den senare finns bara i Västerbottens län men hybriden är spridd längre söderut.

  Den norra delen av havsstrandängen har betesdrift sommartid och tillsammans med Stornäsets och Långharsholmens strandbeten på Alnön strax intill är detta Norrlands största havsstrandsbeten. På grund av de unika naturvärden som finns vid Tolvösanden och dess omgivningar är hela området skyddat som ett Natura 2000-område, ett europeiskt nätverk av värdefull natur.

  Södra Myckeläng

  I närheten av Tolvösanden ligger byn Södra Myckeläng med gammal jordbrukar- och fiskarbebyggelse men även fritidshus. I södra Myckelängs artrika ängar finns smörbollar, rosettjungfrulin, ängsgentiana, rödklint och hårstarr. Här kan man även se havtorn som är mindre allmän på havsstränder i landskapet liksom strandsnärja som är en underart av den lite vanligare nässelsnärjan. Darrgräs och vildlin är två karaktärsarter i Tynderös kvarvarande ängar och naturbetesmarker. Dessa två arter uppgavs som allmänna i 1909 års landskapsflora men platsar idag på en norrländsk rödlista! Flera rara fjärilar har påträffats i Myckelängs kulturlandskap. Förutom mnemosynefjäril är även mindre bastardsvärmare, metallvingesvärmare och turkos blåvinge påträffade här.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »