Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Invasiva främmande arter

  Bilden föreställer blåa blomsterlupiner vid väg

  Invasiva främmande arter är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

  Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt, och antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år. Bäst stoppar vi de invasiva arterna genom att arbeta förebyggande, så att de inte kommer till Sverige eller sprids inom landet. De som ändå kommer hit måste snabbt upptäckas och bekämpas.

  Informationsfilm

  Vem har ansvaret för invasiva främmande arter?

  Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är de nationellt ansvariga myndigheterna för Sveriges arbete med invasiva främmande arter. Naturvårdsverket ansvarar för arter på land och Havs- och vattenmyndigheten för arter i vatten.

  Länsstyrelsen har huvudansvaret för det praktiska arbetet med att hantera och utrota invasiva främmande arter. De ansvarar också för tillsynen.

  Kommunen ansvarar för att ta bort och förhindra spridning av de förbjudna invasiva främmande arterna på sin egen mark. Kommunen ska också se till att avfallet från invasiva främmande växter förstörs och inte i sig blir en spridningskälla.

  Fastighetsägare har precis som kommunen ett ansvar för att ta bort och förhindra spridning av de förbjudna invasiva främmande arterna på sin egen mark. Fastighetsägaransvaret gäller för alla – för privatpersoner, till exempel de som har en trädgård, för kommunala och statliga fastighetsägare och för bolag som äger fastigheter.

  Hur bekämpar jag invasiva främmande arter på min mark?

  Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en metodkatalog »länk till annan webbplats där du kan hitta bekämpningsmetoder för både land- och vattenlevande invasiva främmande arter. Den fungerar som en hjälp när du ska välja metod vid bekämpning av invasiva främmande arter. Metodkatalogen kommer att uppdateras löpande med ytterligare metoder för fler arter, samt med eventuella revideringar av de metoder som redan finns med.

  Kom ihåg att vissa invasiva främmande arter kan orsaka hälsoproblem, så kolla upp innan vad som gäller för den specifika arten du ska bekämpa innan du påbörjar arbetet.

  Vad gör jag med avfallet?

  Kommunen har ett ansvar att se till att avfallet från invasiva främmande växter förstörs och inte i sig blir en spridningskälla. På återvinningscentralen finns en särskild container där invasiva växter från villaträdgårdar kan läggas.

  Information om hur du hanterar avfallet på återvinningscentralen »

  Vad gör jag om jag ser en invasiv främmande art?

  Kom ihåg att du inte får bekämpa invasiva främmande arter på någon annans mark utan dennes tillstånd. Däremot är det viktigt att du rapporterar in fynd av dessa arter. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka någon skada. Du anmäler fynd på av landlevande arter på SLU Artdatabank »länk till annan webbplats och vattenlevande arter på SLU Artdatabanken, Rappen - vattenlevande arter »länk till annan webbplats

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »