Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Svartdalen

  Öster om Stor-Laxsjön finns ett större område med gammelskog som blev naturreservat 2016. Området är talldominerat och hyser många äldre tallar i 200-årsåldern. Det finns också lågor av tall och många torrakor vilket är viktigt för ett stort antal insekter och kryptogamer som är beroende av denna miljö.

  Äldre tallskogar är idag mycket ovanliga i vårt skogslandskap som domineras av granskogar och yngre skogar av tall och contortatall. De mesta av den äldre tallskogen försvann redan under de så kallade dimensionsavverkningarna under slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet.

  Namnet Svartdalen är benämningen på en grandominerad dalsänka som löper genom området. I den mörka granskogen finns gott om döda träd i form av lågor och högstubbar med en rik kryptogam- och insektsfauna.

  Naturvårdsbränningar har utförts i tallskogen vid några tillfällen i syfte att gynna de arter som är beroende av skogsbränder. Slät tallkapuschongbagge som lever på brandskadad tall och svampen brandskiktdyna som lever på brandskadad björk är exempel på brandgynnade arter som hittats i Svartdalen. På äldre tallar lever också den sällsynta reliktbocken vars kläckhål kan hittas på riktigt gamla slätbarkiga tallar. Med lite tur kan man också se fiskgjuse som flyger över Stor-Laxsjön i jakt på mat. Av andra fåglar är det typiska barrskogsarter som kan ses och höras, till exempel tjäder, orre, sparvuggla, dubbeltrast och tretåig hackspett.

  Skogsbränder har präglat våra nordliga skogar under tusentals år men har försvunnit på grund av brandbekämpning och en annan struktur på den brukade skogen. Nu försöker forskare, naturvårdare och skogsbolag gemensamt att återfå branden som en naturlig del av skogsbruket igen. Det blir dock på mycket mindre arealer än vad som egentligen skulle behövas för att bevara vår skogslevande biologiska mångfald. Förutom att det finns många arter som är beroende av brandskadad skog så har skogsbränderna en mer långsiktig vitaliserande inverkan på skogsekosystemet. Nya näringsämnen frigörs, andelen död ved ökar, lövskogen gynnas och vi får ett mer mosaikartat och glesare skogsbestånd till gagn för många arter som inte trivs i den mörka granskogen.

  Vägbeskrivning

  Svartdalen är enklast att nå via en skogsbilväg som leder norrut vid sjön Skinnen från landsvägen som går mellan Viksjö och Lagfors. Vägen kan vara dålig och förbommad vissa tider på året.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »