Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Fageråsen

  Fageråsen är ett omväxlande och småkuperat naturreservat med gammal skog. Området blev naturreservat 1985 och utökades 2006. Det är också ett Natura 2000-område enligt det europeiska art- och habitatdirektivet.

  Flora och fauna

  Den gamla skogen var tidigare hårt påverkad av återkommande skogsbränder. De senaste åren har länsstyrelsen bränt vissa delar igen under kontrollerade former. Syftet med att återinföra skogsbranden är att gynna alla de arter som är beroende av brandskadad skog och mark. Här finns till exempel några skalbaggar av släktet kapuschongbaggar som är helt beroende av och anpassad till att leva i naturskogar präglade av bränder.

  Efter skogsbranden spirar nytt liv i skogen, de äldre tallarna brukar klara sig bra medan granen missgynnas av bränderna. I Fageråsen får också flera arter av svampar, lavar, mossor och insekter som är beroende av döda träd och träddelar en fristad. Här finns till exempel en mycket ovanlig urskogsinsekt som kallas för liten barkplattbagge.

  En del av reservatet består av myrar varav en del är sluttande med terrasserade gölar åtskilda av dämmande strängar. Myrarna är näringsfattiga och typiska för regionens magra berggrund men enstaka förekomster av kalksten i moränen ger fläckvis en rikare flora. Det förekommer gräsull i ett mindre område i reservatets norra del. Gräsull är en mera krävande släkting till den mer spridda ängsullen.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »