Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Åstön

  Åstöns naturreservat bildades år 2000 av Timrå kommun. Naturreservatet är 395 ha stort och är ett representativt område för norrlandskusten. Kuststräckan inom reservatet är cirka 15 kilometer och saknar mestadels bebyggelse. Syftet med reservatet är att skydda och vårda ett representativt skärgårdsområde så att naturen får utvecklas fritt, samt att utveckla friluftslivet i områdets kulturhistoriska marker.

  Flora och fauna

  Hällmarker med gles tallskog dominerar landskapet. Den produktiva skogen utgörs till större delen av gammal skog där både orkidéer samt ovanliga lavar trivs. Tretåig hackspett, spillkråka, gråspett och tjäder syns regelbundet. Åstöns havsvikar har god förekomst av blåstång och kransalger vilket vittnar om god vattenkvalitet. Siktdjupet är mycket stort och forskare har i ett område vid Åstön hittat blåstång ner till 11 meters djup.

  På fågelskären runt Åstön häckar bland annat gråtrut, silltrut, tobisgrissla och ejder. På flera ställen finns gölar vilka utgör uppväxtmiljöer för mindre vattensalamander, ett groddjur som är vanligt på Åstön. Norråkersviken är en grund vik med en värdefull strandflora där bland annat ävjebrodd, kransmynta och grönskära förekommer. Flera små myrar finns inom reservatet där det finns både tranbär och hjortron.

  Kulturpåverkan

  Området har en långvarig kulturpåverkan i stort sett sedan det steg ur havet. Reservatets högsta punkt är 37 meter över havet och ligger på Österskatan strax sydväst om Skeppshamn. Med en landhöjning på cirka 8 millimeter per år innebär det att hela reservatet låg under vatten för ca 4 600 år sedan. Det har funnits flera småbruk och fiskarstugor på Åstön och sedan 1940-talet fram till i slutet av 1990-talet var det ett militärt skjutfält. Flera av försvarets byggnader är kvar men används för andra ändamål idag. Landområdet inom reservatet är ytletat av försvaret på jakt efter oexploderad ammunition och är ofarligt att vistas på. I vattenområdet mellan Leskäret och Skeppshamn samt runt Leskäret råder däremot ankrings- och dykförbud på grund av risk för oexploderad ammunition.

  Tre delområden har avsatts för att specifikt gynna friluftslivet i reservatet. Besöksmålen vid Skeppshamn (delområde 1), Åkeröviken (delområde 2) och Lotstornet (delområde 3) har möjligheter att utveckla verksamheter som syftar till att främja besöksnäringen och friluftslivet. Området vid Skeppshamn inkluderar det gamla kapellet från 1700-talet, ett fiskarmuseum och en servering i den gamla officersmässen som har öppet sommartid. Vid Skeppshamn finns även stugor att hyra på korttid (vid intresse kontakta Åstöns museinämnd). Vid Åkeröviken finns en badplats och en brygga för båtar att lägga till vid. Fina badstränder finns även vid Koviken i reservatets västra del.

  Länk till kommunens kommunala föreskrifter.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »