Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Miljöövervakning

  Miljöövervakning bedrivs främst i länsstyrelsens och naturvårdsverkets regi där man långsiktigt följer upp förändringar i miljön genom provtagningar och inventeringar.

  Timrå kommun bedriver miljöövervakning i så kallad samordnad recipientkontroll tillsammans med industrier, skogsbolag och andra kommuner för Indalsälvens avrinningsområde.

  Den regionala miljöövervakningen för Västernorrlands län är indelad i nio olika programområden. Dessa är: Luft, Skog, Jordbruksmark, Landskap, Våtmark, Sötvatten, Kust & Hav, Hälsorelaterad miljöövervakning och Miljögiftssamordning. Programområdena är i sin tur uppdelade i ett antal delprogram.

  Syftet med den regionala miljöövervakningen är att den kan användas som ett underlag för att:

  • Beskriva det regionala miljötillståndet, det vill säga hur mår länet?
  • Identifiera och bedöma regionala hotbilder
  • Bedöma behovet samt ge ett underlag för miljöåtgärder
  • Följa upp effekten av beslutade miljöåtgärder
  • Ge underlag för uppföljning av de regionala miljömålen
  • Informera allmänhet och övriga intressenter
  • Styra kalkningsinsatser
  • Bedöma och prioritera åtgärder vid tillståndsprövning och tillsyn
  • Ge underlag till fysisk planering, översiktsplaner etc.

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies