Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Anlägga nytt eller förbättra gammalt avlopp

  För nya avloppsanläggningar och anslutningar till befintliga anordningar krävs det i de flesta fall att tillståndsansökan eller anmälan görs till miljö- och byggkontoret.

  Tillståndsansökan krävs vid:

  • Inrättande av avloppsanläggning med vattentoalett
  • Anslutning av vattentoalett till existerande avlopp
  • Omlokalisering av befintlig avloppsanordning eller om slamavskiljare utökas med efterföljande rening
  • Inrättande av förmultningstoalett, torrtoalett med latrinkompostering och fördelningstoalett

  Anmälan krävs vid:

  • Anläggning av avlopp för BDT-vatten (bad-, dusch- och tvätt)
  • Omgrävning eller byte av slamavskiljare
  • Inrättande av eltoalett eller paketeringstoalett

  När du ska göra ett eget avlopp lämnar du in din ansökan eller anmälan och ett väl underbyggt förslag till avloppslösning. Kompletta handlingar ger snabbare handläggning.

  Välj plats för avloppsanläggningen

  Var en avloppsanläggning kan ligga beror ofta på var omkringliggande vattentäkter ligger. Därför vill miljö- och byggkontoret i ett tidigt skede få in en ifylld vattentäktslista.

  Kontakta miljö- och byggkontoret

  Samråd om placering och provgropar. Miljöinspektören kan berätta om din fastighet omfattas av hög skyddsnivå ur miljö- eller hälsoskyddsperspektiv. Ni bokar också tid för ett besök på plats då provgropen grävts.

  Provgrop

  Gräv provgropen någon eller några dagar innan miljöinspektören kommer ut för att besiktiga den och titta på jordmaterialet.

  Dimensionering och typ av anläggning

  Ta hjälp av en entreprenör eller konsult för rätt dimensionering och typ av anläggning. När du vet vilken typ av anläggning och vilken dimensionering du ska ha kan du fylla i ansökningsblanketter och teknisk beskrivning. På baksidan av ansökningsblanketten står vad som ska skickas med. För fastigheter eller grupper av fastigheter där det kan vara svårt att anlägga ett avlopp eller hitta en bra plats för avloppsanläggningen kan miljö- och byggkontoret komma att kräva in en VA-utredning.

  Vänta på beslut!

  Du får inte börja bygga avloppsanläggningen innan du fått ett skriftligt beslut (tillstånd) från miljö- och byggkontoret.

  Om du börjar bygga din avloppsanläggning innan du har fått tillstånd från miljö- och byggkontoret kan du få betala en miljösanktionsavgift.

  Bygga och dokumentera

  Vid grävningsarbetena ska du fotografera olika moment i byggprocessen innan anläggningen grävs över. Miljö- och byggkontoret ska ha möjlighet till en slutbesiktning av anordningen innan den återfylls. Slutbesiktningens anmälan ska göras i god tid, minst två dagar före återfyllnad av schaktmassor.

  Slutredovisning

  Med beslutet får du en slutredovisning som ska fyllas i då anläggningen byggs. Sedan ska denna och fotografier från anläggandet skickas eller lämnas in till miljö- och byggkontoret. På så vis intygar du att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från miljö- och byggkontoret. Du kan skicka handlingarna på flera sätt, till exempel via e-post, papperskopia, cd-skiva.

  Avgifter för avloppstillstånd eller anmälan

  En tid efter att du fått beslut från miljö- och byggkontoret angående din avloppsanläggning får du en räkning enligt gällande taxa. Vad det kostar ser du på sidan avgifter för avloppstillstånd och anmälan.

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »