Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Villkor och regler vid uthyrning av skolor för övernattning i Timrå kommun


  • Uthyrning sker endast i samband med arrangemang i Timrå kommun.
  • Bokning av lokal ska ske av myndig person.
  • Besiktning av lokalen ska ske före och efter uthyrningen i samråd med kommunen.
  • Lokalen får endast användas för i kontraktet angiven tid och ändamål. Angiven hyra/avgift är anpassad till av Kultur- och tekniknämnden beslutat belopp.
  • Vid skada på lokalen eller hyresvärdens övriga egendom, ska anmälas till Kultur- och teknikförvaltningen senast påföljande vardag. Vid skada kan ersättning komma att utkrävas.
  • Kultur- och teknikförvaltningen äger rätt att avboka hyrestid för arrangemang, match eller dylikt. Detta medför ej skadeståndsskyldigheter för Kultur- och teknikförvaltningen. Förvaltningen har ingen skyldighet att ordna ersättningslokal vid avbokat arrangemang.
  • Hyresgästen skall utse en ledare som ansvarar för den avsedda verksamheten, ledaren skall vara myndig.
  • Ledaren ansvarar för att deltagarna informeras om de risker som kan vara förenade med verksamheten, samt att skyddsföreskrifter och övriga anvisningar följs.
  • Hyresgästen ansvarar för att det inte vistas fler personer i lokalen än vad brandmyndigheten godkänt, och att nödutgångar inte är blockerade.
  • Deltagare får uppehålla sig i lokalen endast då ledare är närvarande och man får ej vistas på andra områden i skolan än det som anvisats.
  • Alkoholförtäring och rökning är inte tillåtet i kommunala anläggningar.
  • Nötförbud gäller i kommunens lokaler.
  • Hyresgästen ansvarar för städning av förhyrd lokal och återställer lokalen i samma skick som vid ankomst.
  • Eventuella kostnader som uppstår under uthyrningen t ex kostnad för avlarmning betalas av hyresgästen.
  • Teknisk utrustning som tillhör skolan får ej användas

  Riktlinjer för tillfällig övernattning

  • Läs noga igenom Timrå kommuns villkor och regler för tillfällig övernattning
  • Sängplatser skall arrangeras (placeras) så att utrymning underlättas
  • Särskilda utrymningsvägar anordnas och hålls fria från föremål
  • En logementsansvarig skall utses

  Förläggningslista

  • Skall upprättas av logementsansvarig över de som skall övernatta i lokalen
  • Listan skall lämnas till räddningstjänsten senast 5 dagar innan övernattningen ska ske: mrf@sundsvall.se

  Logementsansvarig / hyresgäst skall informera sig om

  • Utrymningsvägar- kontroll var närmaste utrymningsvägar finns
  • Brand och utrymningslarm- i lokalen finns automatiskt brandlarm som larmar räddningstjänsten direkt, men ring alltid 112 vid brand
  • Uppsamlingsplats- anges på uppsatt skylt om utrymningsvägar och uppsamlingsplats
  • Brandredskap- kontrollera var släckutrustning finns
  • Ordningsregler- delges i logementet
  • Informera- samtliga i logementet om larmnumret 112

  Kontaktpersoner vid olika problem

  • För allmänna frågor och upplysningar under dagtid lördag-söndag 8-20 (oktober-april) ring Fastighetsskötaren 060- 16 32 46
  • Vid akuta driftstörningar som vattenläckage eller annan akut händelse som måste åtgärdas, ring Fastighetsjouren 060-16 37 00.

  Utlämning av nycklar och taggar till lokalen

  • Kontakta Patrik Svedlund för överenskommelse av tid för utlämningen av nycklar och taggar.
  • Telefon:060-163755
  • E-post: patrik.svedlund@timra.se
  • Nycklar kvitteras ut i samband med besiktning av klassrum.

  Jourtelefon kultur och teknik 060- 15 27 00

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »