Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Riktlinjer för reklamskyltning i kommunens idrottsanläggningar

  Antagna av kultur- och tekniknämnden 2010-06-10, reviderade 2019-04-17

  Lokaler/anläggningar som godkänts för uppsättning av reklamskyltar är:

  • Bergeforsens IP - skidstadion och 11-mannaplan
  • Timrå IP – konstgräsplan, Grytan, fotbollshall, sporthall, tennishall samt utetennisbanor.
  • Ridstadion

  För att reklamskyltning ska få förekomma i ovanstående lokaler/anläggningar för föreningsverksamhet krävs att följande regler uppfylls:

  • Endast förening med tillhörighet i Timrå kommun som har lokalen/anläggningen som sin ”hemma-arena” med fast träningstid erbjuds möjlighet att sätta upp reklamskylt.
  • Reklamskylten får inte innehålla marknadsföring av tobak, alkoholhaltiga drycker eller för spelbolag och etniskt- eller könsdiskriminerande reklam.
  • Föreningen är skyldig att upprätta ett avtal med sponsor som ska gälla i max tre år. Vid förnyelse av avtalet ska ett nytt avtal upprättas som ska gälla i ytterligare tre år. Kopia på avtalet ska lämnas till kultur- och teknikförvaltningen.
  • Skyltarnas storlek ska förslagsvis vara 1000 x 2000 mm (stora) eller 300 x 125 mm (små). Banderollers storlek ska förslagsvis vara lika som skyltars. Reklam på innebandysarg tillhörande lokalen omfattas också av riktlinjerna.
  • Kultur- och teknikförvaltningen ska godkänna reklamskyltens utformning och dess innehåll innan uppsättning.
  • Reklamskylt får inte sättas upp på annan än för avsedd plats eller på sådant sätt att anläggningen skadas eller utgör skaderisk för andra lokalnyttjare.
  • Kultur- och teknikförvaltningen anvisar plats för uppsättning av reklamskylt. Uppsättning görs i samarbete med kultur- och teknikförvaltningen och vid sådan tidpunkt att ordinarie verksamhet vid anläggningen inte störs.
  • Föreningen bekostar skötsel, reparationer och underhåll av reklamskylten. Defekta eller inaktuella reklamskyltar ska omedelbart justeras eller tas ned.
  • Om inte reklamskylt tagits ned efter avtalets utgång har kultur- och teknikförvaltningen rätt att ta ned reklamskylten mot ersättning.
  • Vid tv-produktion vid SM eller annan liknande tävling kan krav eventuellt ställas på att reklamskyltar behöver tas ned eller täckas över.
  • Om ovan angivna regler inte följs har kultur- och teknikförvaltningen rätt att avlägsna reklamskylten.

  Tillfällig uthyrning

  Vid tillfällig uthyrning av ovanstående samt övriga kommunala lokaler/anläggningar för tävling/evenemang får ej fast monterade reklamskyltar sättas upp enligt överenskommelse med kultur- och teknikförvaltningen. Reklamskyltar ska tas bort vid uthyrningstillfällets slut.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »