Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Ordningsregler för skollokaler mm

  Följande regler gäller:

  • För varje grupp/avdelning skall finnas en ansvarig ledare. Ledaren, som ansvarar för tillsynen åligger dessutom:
  • Verksamheten får ej påbörjas förrän ledaren kommit.
  • Svarar för att gruppen känner till och följer gällande ordningsregler.
  • Rökning och alkoholförtäring är strängeligen förbjuden i kommunens lokaler. Rökförbud gäller även dygnet runt ute på områden runt lokaler som är avsedda för barn eller ungdom, typ skolgårdar. Användning av dopingpreparat är förbjuden i kommunens anläggningar och lokaler.
  • Svarar för att vid uthyrningens slut att samtliga redskap är iordningsställda, att material är återställt på anvisad plats, fönstren stängda, ljuset släckt, dörrar är låsta, samtliga vattenkranar är stängda, papper och annat skräp ej slängts på golvet.
  • Se till att redskap, material och inventarier användes varsamt. Uppkomna skador skall anmälas till Kultur o Teknik senast påföljande dag. För skador som förorsakats på ovanstående, är organisationen betalningsskyldig.
  • Endast gymnastikskor (ej med svart sula) får användas. Det är inte tillåtet att använda samma skor i sporthall/gymnastiksal som användes utomhus.
  • Snus skall slängas i papperskorgen.
  • Se till att obehöriga inte uppehåller sig i närheten av lokalen som gruppen disponerar.

  Nyckel/passerkort

  • Kvittens av nyckel/passerkort sker efter överenskommelse hos Kultur o Teknik, Plåtslagarvägen 17,
  • För ej återlämnad nyckel debiteras en avgift på 1 000 kr samt passerkort 500 kr.
  • Lokalen grovstädas efter avslutad verksamhet för kvällen.
  • Kultur o Teknik förvaltningen ansvarar ej för personliga tillhörigheter som försvunnit i anläggningen/lokalen.
  • Åsidosättande av ordningsregler medför avstängning från rätten att disponera förhyrda lokaler av Timrå kommun.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »