Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Tyck till om Trafikverkets förslag att förbättra trafiksäkerheten i centrala Söråker

  Skylt över gång- och cykelbana

  Trafikverket har tagit fram ett förslag, en samrådshandling, där ny gång- och cykelbana, cirkulationsplats och säkrare gångpassager över Centrumvägen ingår.

  Det finns ett behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Söråkers centrum. Under sommartid, när besöksnäringen längs väg 684 ökar, uppstår det köbildning vid infarterna i centrum. Genom Söråkers centrum finns idag endast en mycket smal trottoar på vardera sidan av vägen och en separat cykelväg saknas. Det gör det svårt för de oskyddade trafikanterna som går och cyklar, att röra sig säkert längs vägen.

  – Vi planerar att göra åtgärder som ska förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister längs Centrumvägen genom centrala Söråker, säger Trafikverkets projektledare Jörgen Stjärne och fortsätter.

  – Du kan ta del av samrådshandlingen på projektets webbsida där du också kan lämna synpunkter och information digitalt under samrådsperioden mellan 22 september och 26 oktober. Du kan även ta del av den utskrivna samrådshandlingen på biblioteket i Söråker och på kommunhuset i Timrå.

  Projektet omfattar 1,4 kilometer och sträcker sig mellan Söråkersgatan och Centrumvägen 69 i höjd med Strand. Åtgärderna ska bidra till ökad trygghet för gående och cyklister vilket kan leda till viss överflyttning av trafik från bil till cykel.

  – Det är betydelsefullt för oss att få in synpunkter och det är så mycket lättare för oss att bearbeta era synpunkter tidigt i vägplanen. Så passa på att tycka till om förslaget, uppmanar Jörgen.

  Lämna synpunkter om projektet (trafikverket.se) »länk till annan webbplats

  Skylt över gång- och cykelbana
  Puffbild liten 290x160
  Skylt över gång- och cykelbana
  Puffbild mellan 290x250
  Skylt över gång- och cykelbana
  Puffbild stor 600x250

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »