Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Så här upplever medborgarna platsen Timrå

  "

  I SCB:s medborgarundersökning 2021 ger medborgarna Timrå ett bra omdöme inom många områden. Inom de flesta områden ligger Timrås resultat högre jämfört med riket. Det finns även områden med förbättringspotential.

  När medborgarna ser till kommunen som helhet så tycker 97 procent av kommunens invånare att Timrå är en mycket eller ganska bra plats att leva och bo på, jämfört med 92 procent i riket. De tycker även att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt och det finns stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Dessutom kan 68 procent rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta till Timrå, till skillnad från riket där jämförbar siffra är 62 procent. På en kompletterande fråga som enbart ställdes i Timrå och inte i övriga riket, om de är stolt över Timrå som plats svarade 94 procent att de helt och hållet eller till viss del är det.

  – Det är glädjande att så många invånare är stolta över att bo i Timrå och tycker att Timrå är en bra plats att leva och bo på. Att dessutom 68 procent kan rekommendera andra att flytta hit visar att vi har många ambassadörer. Den bästa marknadsföringen för en kommun är nöjda medborgare som berättar för andra varför man ska bo på den här platsen, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande på Timrå kommun.

  När medborgarna får svara på hur skolor och omsorg fungerar i Timrå så får samtliga områden genomgående högre betyg än riket. Exempelvis får förskolan 92 procent jämfört med 87 procent i riket och gymnasieskolan får 86 procent i jämförelse med rikets 79 procent. Äldreomsorgen i Timrå får 65 procent medan riket får 58 procent. Däremot får kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning lägre än riket, dock marginellt med 67 procent jämfört med rikets 69 procent.

  – Då vi jobbar dedikerat med dessa områden är det fint att se att medborgarna också bekräftat att de tycker att skolor och omsorg fungerar bra i Timrå, fortsätter Tony Andersson (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Timrå kommun.

  När det kommer till boendemiljöer lyfter Timråborna fram att det är viktigt att det i dessa miljöer ska vara tyst och lugnt, nära till natur inklusive parker samt nära till livsmedelsaffärer. Gällande bemötande från tjänstepersoner, att medborgarna får svar på sina frågor samt att Timrå kommun informerar vid större förändringar i kommunen får ett högre omdöme jämfört med riket. På en övergripande nivå i medborgarundersökningen är insynen och inflytandet över den politiska processen bättre än riket, men när det gäller att kunna påverka innehållet i faktiska politiska beslut och att aktivt utveckla kommunen finns det förbättringspotential.

  – I Timrå finns exakt det som medborgarna lyfter som viktigt i sina boendemiljöer. Däremot behöver vi titta över och jobba med de områden som tas upp som förbättringspotential, som exempelvis medborgarnas inflytande över kommunens utvecklingsarbete, menar Stefan Dalin (S).

  När det handlar om tryggheten går det att utläsa skillnader i svaren mellan medborgare i Timrå och övriga riket. Medborgarna i Timrå känner sig trygga när de är utomhus men ger däremot sämre betyg till polisens närvaro i kommunen. I svaren går även att utläsa att det finns en oro kopplat till brottslighet.

  Resultaten i medborgarundersökningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla Timrå kommun och stärka platsens varumärke.

  Sammanfattning medborgarundersökning 2021 (293 kb, PDF) »PDF (pdf, 293 kB)

  "
  Puffbild liten 290x160
  "
  Puffbild mellan 290x250
  "
  Puffbild stor 600x250

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »